Ekologický edresář: záchranné stanice

Náš adresář nechce být jen dalším 'katalogem odkazů'. Chceme Vám dát k dispozici skutečný adresář, tedy kontakty včetně telefonů a klasických adres. Podle našeho názoru nastávají situace, kdy člověk nepotřebuje prohlížet internet, ale okamžitě a osobně někoho kontaktovat (například veterinární doktory). Proto do našeho adresáře lze zadávat kontakty dokonce i organizace, které své internetové stránky zatím nemají.

Záchranná stanice Plzeň

Jejím úkolem je odchyt, převzetí, veterinární ošetření, léčba a zpětný návrat do přírody, případně zajištění další existence pro všechny druhy volně žijících, poraněných…

Záchranná stanice Praha - Jinonice

Léčení a rehabilitace zraněných a jinak poškozených jedinců a jejich vypuštění do přírody (daří se téměř ve 2/3 případů). Zajištění péče o zvláště chráněné živočichy,…

Záchranná stanice při Soos (Západní Čechy)

Záchranná stanice pro volně žijící zvířata

Záchranná stanice Rokycany

Důvodem přijetí do stanice jsou především ptáci popálení elektrickým proudem na sloupech elektrického vedení nebo živočichové zranění dopravními či mechanizačními prostředky . V…

Záchranná stanice Spálené Poříčí

Zajišťuje okres Plzeň jih, Klatovy a část okresu Příbram.

Záchranná stanice Stránské

Záchranná stanice pro dravce a sovy

Záchranná stanice Tachov

Základním posláním této stanice je starat se o poraněné živočichy, kteří pokud to bude možné, jsou navráceni zpět do volné přírody. Stanice se zabývá: - Odchytem plazů -…

Záchranná stanice Telč

Záchrana volněžijících divokých zvířat.

Záchranná stanice Vendolí

Záchranná stanice pro hendicapované živočichy v nouzi

Záchranná stanice Vlašim

Stanice pro volně žijící živočichy v nouzi

Listování: předcházející  | How-Zác | Zác-Zác [ Zác-Zác ]  Zác-Zay další