Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Vzduchové hmoty

autor: Ing. Dagmar Honsová
Zjednodušeně můžeme vzduchové hmoty charakterizovat jako velké objemy homogenního vzduchu přibližně stejných fyzikálních vlastností, které dosahují horizontálních rozměrů až 100 000 kilometrů a vertikálních několika kilometrů. Nacházíme je v troposféře, ojediněle se rozprostírají až do tropopauzy.

V létě většinou zaujímají celou troposféru, v zimě je jejich mohutnost menší. Tyto velkoobjemové části atmosféry se formují pod vlivem radiačních, cirkulačních a geografických podmínek. V případě dostatečně dlouhého setrvání v určité geografické oblasti získávají charakteristické vlastnosti.

Na styčných plochách různých vzduchových hmot vznikají fronty a frontální systémy. Právě studium vlastností a dynamiky vzduchových hmot mělo vždy velký význam při předpovědi počasí, v minulosti byly dokonce sestavovány kalendáře vzduchových hmot.

Vzduchové hmoty se třídí podle termodynamických a geografických vlastností. Z termodynamického hlediska se vzduchové hmoty dělí na teplé, které se přesunují nad studenější oblasti, kde se ochlazují, studené, které se přesouvají nad teplejší oblast, kde se oteplují a místní, které si zachovávají své vlastnosti, ale zároveň mohou být relativně teplé nebo relativně studené vůči sousedním vzduchovým hmotám. Teplé, studené a místní vzduchové hmoty mohou být jak stabilní tak instabilní. Stabilní vzduchové hmoty vznikají ochlazováním zdola, ke kterému dochází vyzařováním zemského povrchu nebo ohříváním shora. Nejčastěji se tvoří v zimě nad pevninou a v létě nad studeným vzduchem. Uvnitř stabilních hmot jsou vertikální pohyby potlačeny a jejich zvrstvení je často inverzní – vznikají tak smogové situace. V těchto vzduchových hmotách je pokles teploty vzduchu s výškou malý, někdy dokonce obrácený „inverzní“. Instabilní vzduchové hmoty vznikají buď ohříváním zdola a to většinou od pevniny, na kterou dopadá sluneční záření nebo ochlazováním shora. V teplé části roku se tvoří nad pevninou v odpoledních hodinách nebo nad teplým mořem v noci. Instabilní vzduchové hmoty se vyznačují rychlým poklesem teploty s rostoucí výškou.

Z geografického hlediska se vzduchové hmoty dělí na arktické/antarktické rozprostírající se obvykle mezi 60 ° a 90 ° západní šířky, polární, které se rozprostírají mezi 35 ° a 60 ° západní šířky, tropické mezi 10 ° a 35 ° západní šířky a ekvatoriální – rovníkové. Podle svého vzniku nad oceánem nebo nad pevninou jsou nazývány vzduchové hmoty jako oceánské (maritimní) a pevninské (kontinentální).

Ve střední Evropě se vyskytuje v 54 % všech případů kontinentální polární vzduch. Vyznačuje se velkými rozdíly vlastností během roku – v létě přináší tropické dny, menší relativní vlhkost vzduchu a nevýraznou oblačnost. V zimě přináší velmi nízké teploty a inverzní charakter počasí.

autor:
Ing. Dagmar Honsová
email: dagmar.honsova@seznam.cz

datum vydání:
11. února 2008


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.