Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Vlhkost půdy a metody jejího měření

autor: Ing. Dagmar Honsová
Voda je trvalou a velmi důležitou složkou půdy. Její množství je v půdě značně proměnlivé a závislé na meteorologických a pedologických faktorech. Voda v půdě se vyskytuje v různých formách a v různých vazbách s půdními částicemi, právě na tom závisí i její dostupnost pro rostliny.

Definice vlhkosti půdy je poměrně obtížná. Z pedologického hlediska se termínem vlhkosti půdy vyjadřují významné vlhkostních charakteristiky (tzv. půdní vodní konstanty a hydrolimity – polní vodní kapacita, bod snížení dostupnosti vody a bod vadnutí). V agrometeorologickém pojetí slovem vlhkost půdy rozumíme obsah vody v půdě. Základní definice nejdůležitějších veličin půdní vlhkosti jsou v těsné souvislosti s metodami měření, kterých existuje velké množství. Každá z metod má své přednosti i nedostatky a je zatížena specifických souborem chyb. Proto jsou výsledky jednotlivých metod měření mezi s sebou obtížně srovnatelné.

Ani způsob kvantitativního vyjádření vlhkosti půdy není jednoduchý – rozlišujeme dva nejdůležitější způsoby: 1) U odebraných neporušených vzorků půdy v přirozeném stavu a definovaném objemu převládá vyjadřování obsahu vody v objemových procentech. 2) Stanovení hmotnostního poměru vody a celého vzorku vyjadřujeme jako vlhkost půdy relativní.

Díky nezastupitelnému agrometeorologickému významu vlhkosti půdy pro pěstování rostlin bylo vypracováno velké množství metod měření a pozorování. Ještě koncem minulého století pozorovatel na meteorologické stanici hodnotil subjektivně vlhkostní stav půdy pomocí vyrýpnutého vzorku půdy z hloubky 10 cm pomocí semikvalitativních konvečních stupnic - například vyprahlá, suchá, čerstvě smáčená, vlhká, mokrá, zbahněná. Nedílnou součástí těchto pozorování bylo sledování vývoje vegetace a postupu zemědělských prací. Exaktní metody stanovení půdní vlhkosti lze rozdělit na dvě velké skupiny: přímé, kdy se určí oddělené množství vody obsažené ve vzorku půdy (metoda gravimetrická, extrakční a pyknometrická). Nepřímé metody založené na měření jiných elekrických i neelektrických veličin závislých na obsahu vody v půdě (metoda potenciometrická, odporová, kapacitní, dilektrická, tenziometrická, vodivosti, neutronová, gamaskopická a absorpční mikrovlná).

Za základní „absolutní“ metodu, podle které se kalibrují ostatní způsoby stanovení vlhkosti půdy, lze považovat vážkovou (gravimetrickou) metodu, kdy se odebraný vzorek půdy zváží a při dohodnuté teplotě se vysuší do konstantní hmotnosti (zpravidla při 105 °C). Hlavní nevýhodou této metody je zdlouhavost stanovení a také souvisí s problematickým odebíráním vzorků na "reprezentativním místě". V současnosti jsou používány nedestruktivní elektrické metody umožňující sledování dynamiky změn obsahu vody v půdě pomocí stabilně instalovaných snímačů. Asi nejznámější je u nás elektromagnetický snímač VIRRIB.

autor:
Ing. Dagmar Honsová
email: dagmar.honsova@seznam.cz

datum vydání:
14. dubna 2008


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.