Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Zoologické zahrady „pod jednou střechou“

autor: Mgr. Jana Hájková
Společný web zoologických zahrad je projekt, který se rozjel 1. června letošního roku. Na jedněch webových stránkách najdeme celkem 19 zoologických zahrad z celé České a Slovenské republiky.


Nové webové stránky zoologických zahrad

jsou na www.zoo.cz . A právě na těchto stránkách se nachází celkem 19 zoologických zahrad z celé České a Slovenské republiky. 15 českých a 4 slovenské. Společný projekt byl vytvořen pod záštitou Unie českých a slovenských zahrad (UCSZOO), jejímž ředitelem je pan MVDr. David Nejedlo. Tento pán je zároveň ředitelem liberecké zoologické zahrady.
Od prvního června letošního roku mají všechny zoologické zahrady i společně vytvořený účet na sociální síti Facebook. Díky těmto stránkám je možné vyhledat základní informace o uvedených zahradách na jednom místě.

Seznam zoologických zahrad

Jen pro orientaci uvádím abecední seznam všech 19 zoologických zahrad, které se spolupodílejí na tvorbě a obsahu výše zmiňovaných stránek. ZOO Bojnice *
ZOO Bratislava *
ZOO Brno
(Podkrušnohorský) ZOOpark Chomutov
ZOO Děčín
ZOO Dvůr Králové
ZOO Hodonín
ZOO Jihlava
ZOO Košice *
ZOO Liberec
ZOO Ohrada
ZOO Olomouc
ZOO Ostrava
ZOO Plzeň
ZOO Praha
ZOO Spišská Nová Ves *
ZOO Ústí nad Labem
ZOO Vyškov
ZOO Zlín
(poznámka: zoologické zahrady označené * se nacházejí na Slovensku)

Prezentace stránek

Převažující základní barva stránek je laděna do zelena. V horní části jsou měnící se fotografie zvířat a různé pozvánky. Čtenáři se tam například taktéž dozví, že v těchto 19 zoologických zahradách ve dvou státech je chováno 3 032 taxonů zvířat ve 33 265 exemplářích, které shlédlo přes 6 400 000 lidí. (zdroj: 1)

Návštěvníci těchto zmiňovaných webových stránek se mohou těšit hned na úvodní stránce na přehlednou interaktivní mapu bývalé Československé republiky, na které je vyzna4ena poloha jednotlivých zahrad . Při kliknutí se návštěvníkovi stránek zobrazí jakýsi životopis dané zoologické zahrady. Zde je možné dozvědět se základní informace o kontaktech (přesná adresa, telefonní číslo nebo e-mail či webové stránky dané zoologické zahrady), parametrech dané zoologické zahrady, dále o ceně vstupného, otevírací době a přidány jsou i informace o technickém vybavení, atrakcích a další informace, které by se případným návštěvníkům mohly hodit. Níže je připojeno i pár barevných fotografií.

Je zde umístěn i kalendář akcí, aby měl čtenář přehled o všech akcích pořádaných jednotlivými zahradami. Po rozkliknutí je možné se podívat i na nejnovějších informace k jednotlivým zahradám.

Do budoucna se uvažuje i o společných projektech všech zainteresovaných zahrad.

Kromě akcí jednotlivých zahrad uvedených v tamějším kalendáři se v nejbližší době také předpokládá, že tyto zahrady podniknou společně několik akcí. Tyto akce by tedy měly mít ve všech zahradách stejnou nebo alespoň podobnou náplň a především by se měly uskutečnit všude ve stejný den nebo i o víkendu.

A proč vlastně sjednocení? Neztratí tak zoologické zahrady svou jedinečnost?

„Cílem nových aktivit je přiblížit zoologické zahrady ještě více návštěvníkům i dalším zájemcům z řad laické a odborné veřejnosti. „Webové stránky a další produkty na síti návštěvníkům vštípí, co mají zoologické zahrady dvou sousedních států společného například v rámci globální ochrany fauny a v plnění ochranářské strategie nadnárodních organizací jako jsou Světová či Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, ale zároveň ponechávají dostatečný prostor pro svébytnou prezentaci každé jednotlivé zoo,“vysvětlil Nejedlo.“ (zdroj: 3)

Cíle společného projektu

„Cílem činnosti UCSZ je napomáhat uplatňování poslání Zoo a jejich celkovému rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zahraničních zkušeností a mezinárodních kontaktů a společným působením na občanskou veřejnost a podnikatelské subjekty.“ (zdroj: 2)

Dále Unie českých a slovenských zahrad: „1) připravuje podklady a stanoviska Zoo při koncipování širších strategií a programů péče o životní prostředí a ochrany přírody a fauny státními orgány, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi

2) iniciuje a podporuje vznik a dodržování koordinovaných chovatelských programů českých a slovenských zoo a účast těchto zahrad na obdobných mezinárodních programech. 3) napomáhá sestavení a uskutečňování účinných programů a postupů, jimiž se zoologické zahrady podílejí na výchově a vzdělávání mládeže a dospělých

4) pečuje o odborný růst pracovníků Zoo a o vzájemnou informovanost, vytváří společný informační fond zoologických zahrad

5) podporuje využití věcného a lidského potenciálu zoo pro vědecké poznání a výzkum a koordinuje faktickou účast na konkrétních programech, jakož i využití získaných výsledků v praxi

6) iniciuje optimální řešení provozních a technických problémů rozvoje zoologických zahrad

7) zastupuje zoo na mezinárodních odborných fórech.“ (zdroj: 1)

Facebookovské stránky

Jak již bylo uvedeno výše mají zoologické zahrady i společné facebookovské stránky, a to www.facebook.com/uniezoo . Ty jsou taktéž zpřístupněny od prvního června letošního roku. A právě od této chvíle na nich probíhá hlasování o nej… mládě narozené v některé ze zoologických zahrad do konce května 2011.

Hlasovat tak můžete pro losí slečnu Annabel z chomutovského Podkrušnohorského zooparku, pro nosála červeného pojmenovaného Mareček z brněnské zoo či pro únorová dvojčata outloně malého Cipíska a Cézara (Zoo Děčín), dále pro krotkou lamu Athénu z Hodonína a namátkově třeba ještě pro jihlavskou Bodlinku, ježka bělobřichého. Prostě výběr je jen a jen na Vás. Napište nám následně do diskuze, pro které mládě jste hlasovali a třeba i proč. Za svůj hlas můžete vyhrát zajímavé ceny. Vylosováno bude 7 hlasujících.

Zdroje:
1) www.zoo.cz
2)www.facebook.com/uniezoo
3) týdeník Nástup, 9.6.2011, str. 5

autor:
Mgr. Jana Hájková

datum vydání:
15. června 2011


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.