Zoologické zahrady „pod jednou střechou“

autor: Mgr. Jana Hájková
Společný web zoologických zahrad je projekt, který se rozjel 1. června letošního roku. Na jedněch webových stránkách najdeme celkem 19 zoologických zahrad z celé České a Slovenské republiky.


Nové webové stránky zoologických zahrad

jsou na www.zoo.cz . A právě na těchto stránkách se nachází celkem 19 zoologických zahrad z celé České a Slovenské republiky. 15 českých a 4 slovenské. Společný projekt byl vytvořen pod záštitou Unie českých a slovenských zahrad (UCSZOO), jejímž ředitelem je pan MVDr. David Nejedlo. Tento pán je zároveň ředitelem liberecké zoologické zahrady.
Od prvního června letošního roku mají všechny zoologické zahrady i společně vytvořený účet na sociální síti Facebook. Díky těmto stránkám je možné vyhledat základní informace o uvedených zahradách na jednom místě.

Seznam zoologických zahrad

Jen pro orientaci uvádím abecední seznam všech 19 zoologických zahrad, které se spolupodílejí na tvorbě a obsahu výše zmiňovaných stránek. ZOO Bojnice *
ZOO Bratislava *
ZOO Brno
(Podkrušnohorský) ZOOpark Chomutov
ZOO Děčín
ZOO Dvůr Králové
ZOO Hodonín
ZOO Jihlava
ZOO Košice *
ZOO Liberec
ZOO Ohrada
ZOO Olomouc
ZOO Ostrava
ZOO Plzeň
ZOO Praha
ZOO Spišská Nová Ves *
ZOO Ústí nad Labem
ZOO Vyškov
ZOO Zlín
(poznámka: zoologické zahrady označené * se nacházejí na Slovensku)

Prezentace stránek

Převažující základní barva stránek je laděna do zelena. V horní části jsou měnící se fotografie zvířat a různé pozvánky. Čtenáři se tam například taktéž dozví, že v těchto 19 zoologických zahradách ve dvou státech je chováno 3 032 taxonů zvířat ve 33 265 exemplářích, které shlédlo přes 6 400 000 lidí. (zdroj: 1)

Návštěvníci těchto zmiňovaných webových stránek se mohou těšit hned na úvodní stránce na přehlednou interaktivní mapu bývalé Československé republiky, na které je vyzna4ena poloha jednotlivých zahrad . Při kliknutí se návštěvníkovi stránek zobrazí jakýsi životopis dané zoologické zahrady. Zde je možné dozvědět se základní informace o kontaktech (přesná adresa, telefonní číslo nebo e-mail či webové stránky dané zoologické zahrady), parametrech dané zoologické zahrady, dále o ceně vstupného, otevírací době a přidány jsou i informace o technickém vybavení, atrakcích a další informace, které by se případným návštěvníkům mohly hodit. Níže je připojeno i pár barevných fotografií.

Je zde umístěn i kalendář akcí, aby měl čtenář přehled o všech akcích pořádaných jednotlivými zahradami. Po rozkliknutí je možné se podívat i na nejnovějších informace k jednotlivým zahradám.

Do budoucna se uvažuje i o společných projektech všech zainteresovaných zahrad.

Kromě akcí jednotlivých zahrad uvedených v tamějším kalendáři se v nejbližší době také předpokládá, že tyto zahrady podniknou společně několik akcí. Tyto akce by tedy měly mít ve všech zahradách stejnou nebo alespoň podobnou náplň a především by se měly uskutečnit všude ve stejný den nebo i o víkendu.

A proč vlastně sjednocení? Neztratí tak zoologické zahrady svou jedinečnost?

„Cílem nových aktivit je přiblížit zoologické zahrady ještě více návštěvníkům i dalším zájemcům z řad laické a odborné veřejnosti. „Webové stránky a další produkty na síti návštěvníkům vštípí, co mají zoologické zahrady dvou sousedních států společného například v rámci globální ochrany fauny a v plnění ochranářské strategie nadnárodních organizací jako jsou Světová či Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, ale zároveň ponechávají dostatečný prostor pro svébytnou prezentaci každé jednotlivé zoo,“vysvětlil Nejedlo.“ (zdroj: 3)

Cíle společného projektu

„Cílem činnosti UCSZ je napomáhat uplatňování poslání Zoo a jejich celkovému rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zahraničních zkušeností a mezinárodních kontaktů a společným působením na občanskou veřejnost a podnikatelské subjekty.“ (zdroj: 2)

Dále Unie českých a slovenských zahrad: „1) připravuje podklady a stanoviska Zoo při koncipování širších strategií a programů péče o životní prostředí a ochrany přírody a fauny státními orgány, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi

2) iniciuje a podporuje vznik a dodržování koordinovaných chovatelských programů českých a slovenských zoo a účast těchto zahrad na obdobných mezinárodních programech. 3) napomáhá sestavení a uskutečňování účinných programů a postupů, jimiž se zoologické zahrady podílejí na výchově a vzdělávání mládeže a dospělých

4) pečuje o odborný růst pracovníků Zoo a o vzájemnou informovanost, vytváří společný informační fond zoologických zahrad

5) podporuje využití věcného a lidského potenciálu zoo pro vědecké poznání a výzkum a koordinuje faktickou účast na konkrétních programech, jakož i využití získaných výsledků v praxi

6) iniciuje optimální řešení provozních a technických problémů rozvoje zoologických zahrad

7) zastupuje zoo na mezinárodních odborných fórech.“ (zdroj: 1)

Facebookovské stránky

Jak již bylo uvedeno výše mají zoologické zahrady i společné facebookovské stránky, a to www.facebook.com/uniezoo . Ty jsou taktéž zpřístupněny od prvního června letošního roku. A právě od této chvíle na nich probíhá hlasování o nej… mládě narozené v některé ze zoologických zahrad do konce května 2011.

Hlasovat tak můžete pro losí slečnu Annabel z chomutovského Podkrušnohorského zooparku, pro nosála červeného pojmenovaného Mareček z brněnské zoo či pro únorová dvojčata outloně malého Cipíska a Cézara (Zoo Děčín), dále pro krotkou lamu Athénu z Hodonína a namátkově třeba ještě pro jihlavskou Bodlinku, ježka bělobřichého. Prostě výběr je jen a jen na Vás. Napište nám následně do diskuze, pro které mládě jste hlasovali a třeba i proč. Za svůj hlas můžete vyhrát zajímavé ceny. Vylosováno bude 7 hlasujících.

Zdroje:
1) www.zoo.cz
2)www.facebook.com/uniezoo
3) týdeník Nástup, 9.6.2011, str. 5autor:
datum vydání:
15. června 2011


Diskuze k článku „Zoologické zahrady „pod jednou střechou““ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!