Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Ochrana přírody v ČR versus dálnice D11

autor: Alena Rulfová
Ochrana přírody v ČR versus dálnice D11 aneb jak pracují naši zákonodárci a úředníci.

Na ochraně přírody v České republice se podílí hned několik důležitých faktorů. Především je to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon má za úkol ve spolupráci s příslušnými kraji, vlastníky a správci pozemků přispívat k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom je nutno dle tohoto zákona brát ohled na hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

V tomto zákoně jsou již zakotvena pravidla týkající se soustavy Natura 2000. Na doplnění údajů byl sestaven ještě jeden zákon - zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Více v článku Natura 2000.

Významnou roli v ochraně a obnově přírody v ČR hraje také čl. 35 Ústavy našeho státu. Pojednává o tom, že každý občan má právo na příznivé životní prostředí a na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí, v němž žije. Nikdo dle tohoto článku nesmí při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky NAD MÍRU STANOVENOU ZÁKONEM.

Co je však ona míra stanovená zákonem? Je stanovena správně? Máme vůbec právo takovou míru stanovit? A když ano, kdo nám jej dal? V současnosti probíhá počáteční fáze výstavby dálnice D 11. Nic nepomohly protesty lidí zde žijících. (ne všichni však protestovali, například Pardubický kraj byl dokonce výrazně pro stavbu dálnice) - Ochrana přírody musela ustoupit ekonomickým a "veřejným" zájmům.

O čem svědčí výsledek tohoto marného boje ohrožené přírody s upadající ekonomikou naší země, s nedostatkem pracovních míst a nevhodně zvolenými komunikačními trasami, na nichž (Jak si místní lidé přirozeně stěžují.) jezdí tolik aut? O hloupých výmyslech ekologů nebo o celkově špatné infrastruktuře České republiky?

"ano" výstavbě dálnic, je žlutá karta, kterou Evropská unie udělila České republice za stav silničních komunikací. Ze strany politiků nejde tedy zřejmě ani tak o zájem o lepší životní prostředí občanů, kteří žijí v těsné blízkosti neustále pomalu jezdících automobilů, jenž svými výfuky znepříjemňují jejich každodenní život ani o celkové zlepšení jejich životní úrovně (Což dálnice při správném provedení vskutku může zabezpečit.) ale jedná se (můj osobní názor) o pouhé uposlechnutí "Evropské píšťalky".

Dálnice D 11 povede přes lužní les světového významu, v němž žije četné množství chráněných druhů, dále pak přes nově objevené archeologické naleziště a přeruší tím migrační cesty řady obojživelníků a srnčí aj. zvěře, etc. Ekologičtí aktivisté si sice vynutili výstavbu několika podchodů a mostů, po nichž snad zvěř bude moci procházet (Věřme, že se přizpůsobí.), ovšem otázkou je, zda to je dostačující řešení. Kamarád, který žije v blízkosti místa, kde stavba dálnice momentálně probíhá, smutně a naštvaně pozoruje, jak se toto krásné místo mění ve výjev z televizního sci-fi filmu. Znáš to, díváš se na nějaký horor nebo tak něco a říkáš si: Tohle se mi nikdy nemůže stát, a pak se to najednou promění ve skutečnost, říká a hrozí do vzduchu pěstí.

A tak se ptám: Neměli bychom se jakožto jednotný stát snažit nalézt vhodný kompromis mezi ochranou přírody a ochranou veřejného zájmu? A pak se také ptám: je dobré, aby za nás někdo jiný určoval, co je a co není v našem veřejném zájmu?

autor:
Alena Rulfová
email: alena_rulfova@post.cz

datum vydání:
29. září 2004


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.