Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.


br/obr_3_cernozem-foto-192x481.webp 192w, /nahledy/o/obr/obr_3_cernozem-foto-352x880.webp 352w" sizes="(max-width: 500px) 192px, 352px"> Černozem - klikněte pro zobrazení detailu
Černozem
Půdy s mocným černým humózním horizontem, pod kterým se nachází spraš. Spraš často obsahuje vápnité žilky či jiné vápnité útvary. Autor: J. Hladký
Černozem patří do referenční třídy černosoly. Půdy patřící do této třídy se vyznačují mocným (až 100 cm hlubokým) humusovým horizontem. Jsou to půdy s optimálními chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi.

Černozemě se nachází v nejsušších a nejteplejších oblastech našeho státu na zhruba 11 % zemědělského půdní
autor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!