Vídeň skýtá domov dvaceti druhům netopýrů

autor: agentura Compress
Vídeň je jedno z nejbohatších evropských velkoměst na netopýry nejen z hlediska jejich absolutního počtu, ale také co do druhového zastoupení.

Všechny druhy netopýrů, které žijí ve Vídni, jsou přísně chráněny. Z celkového počtu 24 netopýřích druhů, které se vyskytují v Rakousku, žije pouze v rakouské metropoli druhů dvacet - od netopýra černého přes netopýra velkého až po netopýra stromového. Právě v této době, v listopadu a prosinci, lze netopýry pozorovat i v samotném centru Vídně při jejich letových námluvách.

Netopýři jsou jako jediní savci schopni aktivního letu. Za tuto svou jedinečnou schopnost vděčí několika zvláštnostem své tělesné konstituce. Jejich kosti jsou nezvykle lehké a mezi značně prodlouženými prsty i kostmi končetin se netopýrům vytvořila vysoce elastická a roztažitelná kůže, tzv. létací blána. Kromě podivuhodných manévrů ve vzduchu netopýři také velice šikovně šplhají, ručkují a soukají se - přitom se navíc opírají o předloktí a zápěstí.

Na celém světě existuje kolem 950 druhů netopýrů, kteří se živí nejrůznějším způsobem. Některé druhy konzumují ovoce, jiné šťávu a pyl z květů, většina z nich se živí hmyzem a několik málo druhů dokonce rybami nebo žábami a malými savci. Na krev obratlovců se specializují jen tři druhy, tzv. upíři, žijící v Jižní a Střední Africe. Všech celkem 30 druhů obývajících Evropu je výlučně hmyzožravých.

Netopýři v noci přebírají úlohu ptáků a kořistí při velice razantním letu nejrůznější noční motýly, brouky a komáry. Kdyby netopýři nebyli, mohl by se hmyz aktivní v noci neomezeně rozmnožovat. Netopýři jsou totiž jediní živočichové, kteří loví hmyz létající v noci a jsou proto ekologicky velice důležití jako ničitelé škůdců. Netopýři potřebují velké množství hmyzu (například netopýr stromový sežere během jednoho léta celkem asi jeden kilogram hmyzu) a loví jen tam, kde je dostatek potravy - tedy spíše v nedotčených krajinách a oblastech v blízkosti přírody.

Za potravou vylétají netopýři teprve po západu slunce. Aby se lépe orientovali i v hluboké tmě, vyvynuli si tito živočichové perfektní orientační systém založený na ozvěně. Netopýři během letu vyrážejí neustále hlasitý křik, který je ovšem pro člověka neslyšný (pohybuje se v oblasti ultrazvuku - nad 20 000 Hz). Podle odražené ozvěny identifikují i miniaturní hmyzí kořist a každou překážku v dráze letu. Netopýři tak skutečně "vidí" ušima a jsou schopni si o svém okolí vytvořit velice přesný sluchový obraz.

Netopýři patří k savcům, kteří tráví období chudé na hmyz v zimním spánku. Během něho jsou veškeré životní funkce nastaveny "nasporo". Srdeční tep spadne z asi 600 úderů za minutu na pouhých 10 úderů a také dechová frekvence se silně sníží. Látková výměna se téměř zastaví. Tímto způsobem spotřebují netopýři jen velice málo energie a mohou žít ze svých tukových rezerv. Přitom však nejde o skutečný spánek. Netopýři registrují všechno, co se v jejich okolí děje. Přiléhavějším označením jejich stavu by tedy byla spíše "zimní letargie".

Město Vídeň se v případě několika vybraných druhů žijících v rakouské metropoli zavázalo, že uskuteční projekty na ochranu ohrožených druhů v rámci programu Síť příroda. Experti v první řadě zmapovali místa, kde se netopýři ve Vídni vyskytují. Poté byla navržena příslušná opatření týkající se způsobu, jak by tyto biotopy v městských domech i zelených plochách mohly být zachovány, resp. zlepšeny. Odbor životního prostředí vídeňského magistrátu již k tomu vydal odbornou publikaci nazvanou "Rukověť pro ochranu netopýru ve velkoměstě Vídni", která je určena pro městské plánovače, stavitele a architekty, ale i pro různá místa městské správy. Prostřednictvím poradenství (například při restauračních pracích na vídeňském Hernalském hřbitově) a informativních akcí (mj. na téma uchování starých stromů) jsou tato opatření postupně uváděna do praxe. - Do 19. prosince a v novém roce pak od 14. ledna do 20. února je možné ve Vídni navštívit také výstavu "Ze života netopýrů", kterou připravilo Přírodovědné muzeum Vídně a Jeskynní sdružení Hannibal. Výstava probíhá v Obvodním muzeu Simmering na náměstí Enkplatz 2, vstup je volný.

Autor fotografii: Magistrát města Vídně, MA 22autor:
datum vydání:
3. prosince 2004


Diskuze k článku „Vídeň skýtá domov dvaceti druhům netopýrů“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!