Vysoké Tatry aneb neuhýbejme zodpovědnosti za své jednání

autor: Alena Rulfová
Většina z nás jistě ví, jaká ekologická katastrofa otřásla územím Vysokých Tater.

Zničené tři kubíky lesa a navždy ztracené dva lidské životy. Možná se v onen osudný den opět dostalo na slova Země z básně Země mluví. Rozhodně na vině jsme velkým dílem my - lidé. Vysázení nestabilních monokultur v tak velkých výškách bylo více než neopatrné. Otázka viny globálního oteplování směřuje z té největší části opět k nám. A nedostatečná péče o les... Ptám se, jestli by k této katastrofě došlo i bez našeho přičinění. Pokud ano, je nyní nutné přírodě pomáhat? Nevypořádala by s tím sama mnohem lépe než s naší výpomocí?

Samozřejmě je snadné říct, že to tak necháme a přírodo, starej se. Jenže je tu malý problém. Jednoho dne jsme totiž zasáhli do dějů přírody a umýslně či neumýslně je narušili. Ať již jako chovatelé dobytka nebo zemědělci v dávných dobách, nebo až později po průmyslové revoluci tak jako tak jsme začali nezměrným způsobem negativně ovlivňovat vše živé i neživé kolem nás. Naši předci ještě zřejmě nechápali rozsah dopadu svých činů na okolí a následný vývoj lidstva, ale my nyní hodně věcí víme, a každým svým zásahem do přírody bereme na sebe obrovskou zodpovědnost nejen za sebe a současný stav životního prostředí ale i za příští generace veškerých organických druhů a tedy i nás.

Na pomoc Vysokým Tatrám bylo zřízeno hned několik peněžních kont. My Češi pomáháme zdevastované krajině Tater vskutku velkou měrou nejen finančně, ale rovněž odklízecími pracemi přímo na místě. Jsem za to na nás hrdá. V koutku duše se bojím sobeckého zachování se slovenských hoteliérů a rovněž slavného Mikuláše Dzurindy, který jakoby na chvíli zapomněl na svou zodpovědnost. Věřím však, že slovenské orgány ochrany přírody nedovolí, aby finanční příspěvky zaslané na pomoc Tatrám byly využity především na hoteliérskou činnost. Vysoké Tatry potřebují naši pomoc poněkud jiného rázu než se někteří lidé domnívají. Je nutné vysázet nové flexibilnější a stabilnější lesy a dostatečně se jim věnovat, poskytnout útočiště zmateným zvířatům, jejichž případná hibernace a biotop byly značným způsobem narušeny. Samozřejmě na posouzení a konečně také napravení ekologických škod je nutné pozvat odborníky, a i tak bude obnova lesů Vysokých Tater trvat několik dlouhých let.

Zde nabízím několik možností, jak na pomoc Tatrám přispět

- Zasláním sms na číslo 878. Jednou sms zprávou přispějete 50 Kč na pomoc Tatrám. Informace o aktuálním stavu této sbírky je možné si přečíst na www.kontoorange.sk

- Zasláním finanční částky na 413072483/7500, konst. symbol 0558, variabilní symbol 999, na Slovensku. V České republice je to účet: 191010622/0300, variabilní symbol: 999

- Zasláním peněz na zřízený Fond Ľudia ľuďom rovněž ve Slovenské republice, číslo účtu: 35-8437-012/0200 a variabilní symbol: VS 911 75. Informace prý budou průběžně sdělovány občanům Slovenska pomocí médií.

- Dále je možné zaslat finanční obnos na účet města č. 4001836668/7500, vedený v ČSOB

Finanční sbírku na pomoc Tatrám pořádá rovněž Česká katolická charita č. účtu: 369-369369369/0800 u České spořitelny Praha 1, variabilní symbol 1631.autor:
Alena Rulfová
email: alena_rulfova@post.cz

datum vydání:
9. prosince 2004


Diskuze k článku „Vysoké Tatry aneb neuhýbejme zodpovědnosti za své jednání“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.