Největší rezervace na světě v oblasti Antarktidy nebude

autor: Mgr. Jana Hájková
Rusko tomuto plánu zamezilo. Spekuluje se o politických důvodech Moskvy.


Veškeré snahy v severoněmeckém Bremerhaven ztroskotaly

Čína a Ukrajina při jednácních vytvářely nejrůznější překážky a bariéry, Rusko kompletní návrh prostě a jednoduše odmítlo. Dokonce vyřklo otázku o zákonnosti této konference. Desetileté úsilí a příprava všech plánů takto přišla během pár dní vniveč. Několikadenní jednání Mezinárodní komise na ochranu živých mořských zdrojů Antarktidy (CCAMLR- Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) ztroskotala. Zřízení největší mořské chráněnné oblasti tedy nepřichází alespoň v nejbližší době v úvahu. Pan Packeiser, ekolog ze společnosti WWF, o výsledku řekl následující: „Tohle je krok zpátky v ochraně moří.“ V dokumentu ruské delegace stálo, že chybí jasná definice konceptu takovéto chráněné krajiny a tím i „úplné právně podložené podklady pro činnost této komise ve vztahu ke zřízení takovéto oblasti.“

Většinu členů a pozorovatelů chování Ruska překvapilo a takovéto chování nikdo nečekal. V zákulisí se spekuluje o tom, že za nitky tahala Moskva, která si nepřeje vytvoření jedné velké chráněné mořské oblasti. Nikdo si ovšem netroufá odhadovat, jaký byl konkrétní důvod postavení se do opozice. Je také zajímavé, proč nikdo nepřišel s takovýmito zásadními připomínkami dříve. Důvodem mohly být kvóty omezující rybářství v dané oblasti. Ty se nelíbily především Rusku, Ukrajině, Číně, ale i například Norsku se zdály být příliš striktní.

USA se postavilo do opozice

Všech 24 členských států komise a zástupci Evropské unie se diví. Konference se zúčastnili zástupci všech zemí, které jsou na Antarktidě angažované, ať už hospodářsky nebo vědecky. Spojené státy americké dokonce vyslaly protiúder písemným vyjádřením, ve kterém se jednoznačně postavily za myšlenku sjednocující ochranu moří kolem Antarktidy pod mezinárodně chráněnou oblast, která nebude patřit žádnému státu.

Ukrajina se sice stavěla také částečně proti této myšlence na odpor, ale nakonec se ukázalo, že by její delegáti byli o věci ochotni diskutovat. Čína sice také chtěla vyjednávat, ale ti zase měli námitky proti až příliš přísným předpisům, které by v nově vzniklé chráněné oblasti moří kolem Antarktidy platily. Německo již nyní vypracovává vlastní návrh naochranu území západní Antarktidy. Největší mezinárodně chráněná oblast světa o rozloze 3,8 milionů kilometrů čtverečních tedy, alespoň prozatím, nevznikne.

Zdroj: www.spiegel.deautor:
datum vydání:
15. srpna 2013


Diskuze k článku „Největší rezervace na světě v oblasti Antarktidy nebude“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!