Ekozóna – život ve vodě

autor: Mgr. Radomír Dohnal
Jak jsme informovali v předchozím článku, EKOZÓNA I. – aneb COPAK SE TO DĚJE NA LIPNĚ?, lidé z občanského sdružení DAPHNE ČR – Institutu pro aplikovanou ekologii, úspěšně realizují v zátoce Vřesná u Frymburku sérii opatření v rámci projektu „Ekozóna – život ve vodě“. Jak konkrétně postupují, nám ukázala Monika Krolová.

Ekozóna je projektem, který reaguje na potřeby vodních společenstev, které jsou hendikepovány/poškozovány rozsáhlým kolísáním vodní hladiny. Takováto společenstva se nacházejí zejména v nádržích. Ekozóna by měla vytvořit umělé prostředí, které nahradí částečně funkci příbřežních porostů. Umělá stanoviště tak poskytnou vhodná prostředí pro podporu různých druhů živočichů, jako jsou fytofilní ryby, vodní ptáci a obojživelníci. Součástí Ekozóny bude i naučná stezka, která návštěvníka provede pobřežními porosty v zátoce Černá (Vřesná) a představí mu podrobně vodní ekosystém.

CO SE CHYSTÁ PRO RYBY?

Pro podporu ryb bude vytvořeno hned několik typů habitatů. Prvním typem jsou třecí habitaty, které budou sloužit primárně pro výtěr dvou cílových druhů. Budou tu instalována hnízda pro výtěr candátů, které budou umístěny v řečišti potoka Černý. Budu použity tzv. ostřicové kopce tvořené z železné sítě a ostřice. K těmto hnízdům se přiváže provaz o délce cca 3 m a nahoru se umístí PET lahev jako bójka. Hnízda budou vyrábět studenti místní základní školy a do zátoky pak budou umisťována pod dohledem odborníků. Toto opatření je potřeba každé jaro obnovit. Druhý třecí habitat bude sloužit k podpoření výtěru štik. Konstrukčně bude řešen umístěním kmenů a větví stromů v oblasti vyšší vodní hladiny. Tato oblast bude taktéž označena bójí.

Dalším typem habitatů jsoutvořeny ponořením vzrostlých jehličnatých stromů do vody. Tyto habitaty (o celkové délce cca 150 m) jsme umístili do zátoky v červnu 2013 na dvou stanovištích. Jehličnaté stromy jsou ukotveny ke dnu, aby nedošlo k jejich uvolnění do nádrže, a jsou označeny bojkou. Tyto habitaty budou ryby moci využívat celoročně, a to nejen pro tření, ale především jako úkryt před predátory. Pro juvenilní a malé druhy ryb totiž makrofyta či jiné podvodní struktury slouží ve světlé části dne jako úkryt před predátory a zvyšují tak jejich míru přežití. Funkce tohoto habitatu bude monitorována pracovníky Hydrobiologického ústavu, Biologického centra AVČR. Již první sledování ukazuje, že ryby tyto stanoviště vyhledávají.

CO SE CHYSTÁ PRO PTÁKY?

Plovoucí ostrovy pro ptáky by měli být umístěny v řečišti potoka Černý. Budou to dva speciální plovoucí ostrovy pevně ukotvené ke dnu nádrže. Okraje ostrovů bude tvořit dřevo s plováky, uprostřed kterého bude otvor. V tom bude natažena speciální geotextílie, na které bude trochu zeminy, v níž budou zasazena litorální vegetace, převážně chrastice rákosovitá. Ostrovy by měly sloužit jako hnízdiště vodních druhů ptáků a ochrana před predátory.


CO SE CHYSTÁ PRO OBOJŽIVELNÍKY?

Habitat pro podporu obojživelníků vznikl v oblasti vtoku drobného přítoku do nádrže, pod parkovištěm kempu Vřesná. V oblasti ústí by byl přítok mechanicky zvětšen na šířku cirka dvou metrů a prohlouben na jeden metr. Cílem bylo vytvořit lagunu, která jesycena vodou z přítoku a nebude tak ovlivňována změnami výšky vodní hladiny v nádrži. Před lagunou vznikla i palisáda, která lagunu chrání před rybami, které by mohly mladé obojživelníky požírat.

Fotogalerie k článkuHabitat pro obojživelníky 1 - klikněte pro zobrazení detailuHabitat pro obojživelníky 2 - klikněte pro zobrazení detailuHabitat pro obojžívelníky 3 - klikněte pro zobrazení detailuStavba habitatu pro ryby 1 - klikněte pro zobrazení detailuStavba habitatu pro ryby 2 - klikněte pro zobrazení detailuStavba habitatu pro ryby 3 - klikněte pro zobrazení detailuStavba habitatu pro obojživelníky - klikněte pro zobrazení detailu


autor:
datum vydání:
9. září 2013


Diskuze k článku „Ekozóna – život ve vodě“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!