JE a GMO na priroda.cz

autor: Pavel Vraný
Dnes zveřejňujeme reakci našeho čtenáře na článek o reklamním spotu Greenpeace, který jsme vydali 31. prosince 2004. Myslíme, že je zajímavé a užitečné zveřejnit i tento názor, protože jak říkali již staří učenci: 'Pravda neexistuje'. My dodáváme, že jsou jen různé názory na různé věci a následující příspěvek prezentuje jeden z nich.

Dočetl jsem článek od Petra Kadlíka (Reklamní spot Greenpeace: Invaze vetřelců v televizi) a mohu jen říci: zase mne naštval. Tentokrát zamíchal svou propagaci jaderné energie a GMO do recenze reklamního spotu hnutí Greenpeace. Vlastní názor na obsažená témata postavil do pozice moudra a části spotu pak hodnotil podle míry svého souhlasu. Bohužel jeho názory dostávají na priroda.cz mnoho prostoru, proto jsem se rozhodl mu oponovat.

Jaderná energie je špinavá energie

Při každé zmínce o energii z jádra by toto mělo být jasně uvedeno. Zabývat se detaily, zda méně nebo více ve srovnáním s uhlím, je kontraproduktivní. ČR trpí nadbytkem energie a žádné uhelné elektrárny se díky jádru neodstavují, tedy u nás je celý spor uhlí vs jádro fiktivní. Její zastánci často zmiňují (obvykle mezi posíláním oponenta na stromy a do jeskyně), že obnovitelné zdroje nemají potenciál pokrýt naší potřebu.

Osobně nevěřím, že je to pravda. Naopak předpokládám, že by stačilo zmrazit jakékoliv investice do zastaralých uhelných a jaderných elektráren a přesměrovat je do budování obnovitelných zdrojů. Boom, který by nepochybně následoval, by odsunul limity daleko za současný stav. Výstavbu dalších technologických fosilií můžeme odložit na dobu, až na ně narazíme.

Máme rezervy v nadvýrobě energie, máme rezervy v nevyužitém potenciálu (zejména v biomase) obnovitelných zdrojů, v porovnání se zbytkem Evropy plýtváme energií. Neexistuje tedy racionální důvod tak nepostupovat, pouze silná lobby.

GMO jsou nebezpečné

Nezbývá než vyjádřit údiv, jak často bývají oslavovány genetické manipulace s nevratnými dopady na ekosystém planety, na kterém je lidstvo zcela závislé a kde není žádný viditelný přínos. Naopak jsou tabu v oblastech s daleko menšími riziky a nepřehlédnutelnými klady. Ano, mám na mysli zdravotnictví.

Petr Kadlík pravidelně opakuje v různých obměnách tvrzení: Škodlivost GMO nebyla prokázána. To je ale demagogie nejhrubšího zrna. Přece prokazovat by se neměla škodlivost, ale naopak bezpečnost těchto postupů! Současně je to lež, která je častým opakováním podsouvána do obecného podvědomí jako fakt. GMO mohou a nemusí být nebezpečné pro konzumaci, každopádně jsou nebezpečím sami o sobě.

GMO jsou spojeny se zaváděním monokultur
Monokultury oslabují ekosystémy a snižují druhovou rozmanitost. GM plodiny vytlačují místní odrůdy a nahrazují je několika málo celosvětově pěstovanými druhy. Příkladem budiž hrozící likvidace nejrozmanitější genové banky pro kukuřici, kterou dnes představuje Mexiko.

GMO ovlivňují genetický fond okolního ekosystému
Proti tomuto argumentu bývá často zmiňováno, že k témuž dochází i u vyšlechtěných plodin. Šlechtění je ale dlouhodobá záležitost a okolní ekosystém má více času se přizpůsobit. Šlechtěním rovněž nelze dosáhnout některých obzvláště nebezpečných cílů. Například nelze získat plodinu, která není schopná samoreprodukce. Přenos genů, mezi zcela odlišnými druhy, je při šlechtění vyloučen. Upravené geny se nekontrolovatelně šíří i mezi konvenční plodiny a neexistuje způsob, jak toto zvrátit.

GMO zvyšují spotřebu chemikálií
Nejčastějším cílem při genetických zásazích bývá snaha učinit rostlinu odolnou proti chemickému ošetření, ideálně postřiky od stejného dodavatele. Zemědělci tak ztrácejí jakékoliv zábrany v jejich používání. Podrobněji o dopadech pěstovaní GM plodin na okolní ekosystém v článku Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto?.

GMO nepomáhá proti hladomorům
Pravidelně jsou omílány argumenty o milionech hladovějících, které je třeba nasytit, aniž by měly jakoukoliv souvislost s tématem. Neschopnost zemí třetího světa produkovat dostatek potravin pro své obyvatele vzniká z více důvodů. Hlavní příčinu tvoří mnohokrát popsaný kruh:
1. začněte pěstovat exportní plodiny na úkor potravin, aby jste mohli splácet dluhy (+ uvolněte trh pro dovoz levných dotovaných potravin)
2. pokles světových cen exportních plodin, neschopnost místních zemědělců konkurovat dovozu
3. větší zadlužení, které je nutné řešit zvýšením exportu -> tlak na zemědělce pěstovat na export a ne pro místní trh (+ odlesňování za účelem získání nových ploch a tím klesající úrodnost)

Toto bývá nejčastěji kritizováno jejich zástupci. Naopak si nikdo nestěžuje, že jim zlí ekologičtí fanatici brání v pěstování GM plodin.

V neposlední řadě, výnosy GM polí po několika prvních letech klesají pod počáteční stav, obvykle nejsou pro pěstitele v ničem přínosné. (mnoho odkazů na zdroje)

GMO šíří nevolnictví a prohlubují chudobu
Licenční podmínky GMO podporují zotročování nešťastníků, kteří na jejich pěstění přešli. Obvykle nemohou část výnosů použít jako osivo na další sezónu, ale musí nakupovat nové od dodavatele. Tak či onak, musí platit za právo vůbec zasít. Zamoří-li si půdu chemikáliemi, proti kterým jsou odolné právě jen plodiny s patentovaným genem, nemohou pěstovat nic jiného. Berou-li osivo na dluh, nemohou od dodavatele odejít. Ceny osiva určuje dodavatel, zatímco úroda je prodávána za tržní ceny, což jim při jakémkoliv výkyvu způsobuje ztráty.

Drzost dodavatelů jde dokonce tak daleko, že vyžadují poplatky i od nezávislých zemědělců, jejichž úroda byla kontaminována (prokáže se u ní výskyt patentovaného genu). Z obětí se tak stávají zločinci, viz. například spor Monsanto vs Schmeiser. Další případy jsou zmiňovány v Pět mýtů o GMO.


reakce autora původního článku o reklamním spotu Greenpeace:

Autor článku má viditelně k některým záležitostem jiný názor a postoj než já Na což má samozřejmě plné právo - a já doufám, že stejné právo dává i on mě. K jednotlivým bodům se vyjádřím jen ve stručnosti.

Jaderná elektrárna
Osobně si skutečně myslím, že v současné době nemá lidstvo efektivnější metodu jak získat elektřinu. A na elektřině je přitom životně závislé. K ideálu má jaderná elektrárna daleko, ale ostatní metody (ať už z důvodu ekologických dopadů, nákladů na výstavbu či účinnosti) jsou nesrovnatelně horší. Koneckonců, ani autor reakce nepředložil lepší řešení.

V tom, že se uhelné elektrárny neodstavují jsou podle mě dva hlavní důvody. Jednak je po světě stále velká poptávka po levné elektřině a zároveň stát nemá odvahu na redukci průmyslu zabývající se těžbou a zpracováním uhlí.

GMO
GMO, neboli geneticky modifikované organismy jsou vůbec kapitola sama pro sebe. Málo kdo jim rozumí, přesto k nim má většina lidí jasně vyhraněný názor. Každý si volně přístupné informace o GMO vykládá jinak. Především jde o odpor k 'umělým manipulacím'. Přesto takovéto metody člověk používá již stovky a tisíce let, když se pokouší křížit různé druhy rostlin nebo zvířat pro získání lepších vlastností. Vždyť ani ten pes, kočka nebo morče, které má řada lidí doma nejsou 'čisté', ale vyšlechtěné druhy. Ale u jakéhokoliv šlechtění platí, že se musí provádět s rozumem.

Další prezentované názory nejsou podle mého názoru o GMO, ony jsou prostě o současném světě. Jsou o přístupu některých firem a organizací k moci, kterou získali buď díky svým vynálezům nebo penězům. Jejich chování se mi může nelíbit, ale má pramálo společného s GMO. U nich jde jen o boj o peníze a maximalizaci úspěchu za každou cenu bez ohledu na použité metody. Takové firmy naleznete ve všech oborech lidské činnosti.

Toť můj názor. Nic víc, nic míň.
Petr Kadlík, redaktor serveru Příroda.czautor:
datum vydání:
7. ledna 2005


Diskuze k článku „JE a GMO na priroda.cz“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!