Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

ČSOP - odpovědný přístup k přírodě

autor: RNDr. Jiří Jakl
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému.

V současné době má ČSOP téměř 10 000 členů a může se pochlubit celými 25 lety své existence. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života (sladění zájmů člověka a přírody).

ČSOP se může pochlubit členstvím v IUCN (Světový svaz ochrany přírody), http://www.eurosite-nature.orgEurosite (sdružení evropských organizací, zaměřených na ochranu přírody) a je zakládajícím členemČeského národního komitétu UNEP (Program OSN pro životní prostředí).

Celé ČSOP je tvořeno řadou základních organizací. Podívejme se na činnost jedné z nich - základní organizace JARO Jaroměř. Ta organizuje necelou stovku členů. Jejím působištěm je oblast Velkého Jaroměřska - nepravidelný okruh do 45 km od Jaroměře (Královéhradecký kraj). Na jejích internetových stránkách byste již měli nalézt všechny podstatné informace. O co tato organizace usiluje a hlavně, co toto úsilí obnáší? Odpovídá nám předseda této organizace, David Číp:

"Základním smyslem naší organizace je ochrana přírody a životního prostředí v regionu Královéhradecka. Snažíme se mapovat současný stav přírody okolo nás, pečujeme o některá zvláště chráněná území a o biotopy vzácných druhů živočichů a rostlin, poskytujeme první pomoc a léčbu poraněným živočichům, bráníme zájmy přírody ve správních řízeních, prezentujeme ochranu přírody takřka ve všech médiích, zajišťujeme provoz ekocentra a snažíme se zábavnou formou ukázat naší mladé generaci cestu k přírodě (vedeme dětské oddíly, pořádáme různá soutěžní klání). Spolupracujeme také s nejrůznějšími institucemi a sdruženími, často i s našimi předními vědci.

Plně si uvědomujeme význam věty "Poznej a chraň!". Pro veřejnost proto připravujeme řadu vzdělávacích akcí (přednášky, exkurze i publikace) například u příležitosti Dne Země, Dne Dětí apod. Informovanost veřejnosti je velmi důležitá. Může se na nás proto obracet s konkrétními dotazy i iniciativami, k dispozici je jí i naše ekoporadna.

Vlastní ochrana životního prostředí je velmi náročná činnost. Vyžaduje ohromné množství práce a trpělivosti našich členů i řady dobrovolníků. Nejnáročnější je provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy a management krajiny (kosení luk, odklízení odpadků, záchrana biocenter živočichů,... ). Tato činnost je uskutečňována díky materiální (krmivo pro zvířata, stavební materiál,... ), ale i finanční podpoře. Finance jsou zajišťovány prostřednictvím členských příspěvků, státní podpoře neziskových organizací, ale i díky řadě sponzorů. Těm bychom chtěli velmi poděkovat, neboť naše činnost bez nich by byla velmi omezená.

Ochráncům přírody přejeme mnoho úspěchů v jejich činnosti, která se vlastně potažmo dotýká každého z nás (i když ji tak někdy někdo nevnímá) a která vůbec není samozřejmá. Podpoříte-li ochranu přírody jakýmkoli způsobem (třeba i svým členstvím v ČSOP), budete se cítit ve zdravějším prostředí lépe a Vaše úsilí jistě ocení i budoucí generace."

zdroje:
JARO Jaroměř
Český svaz ochránců přírody

Článek je publikován i na www.ozivote.cz

autor:
RNDr. Jiří Jakl
www stránky: http://ebotanika.net

datum vydání:
10. února 2005


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.