Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Mezinárodně významné mokřady u nás

autor: Jan Havránek
V nedávné době byl vyhlášen nový mokřad chráněný světovou úmluvou o mokřadech - Podzemní Punkva. Jako významný, nadnárodní biotop se tak stal jedenáctým mokřadem v ČR podléhající Ramsarské úmluvě.


Ramsarská úmluva

Jedna z mála světových úmluv o ochraně přírody. Jejím posláním je ochrana mokřadních ploch, jako biotopu vodního ptactva. Do seznamu mokřadů může být zařazen jakýkoliv mokřad splňující základní kriteria.

Byla podepsána jako Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Vyhlášena byla v Íránském městě Ramsaru v roce 2.února 1971. Její schválení a podepsání prvními členy proběhlo však až v roce 1975. Patronaci nad celou úmluvou převzala mezinárodní společnost UNESCO. Členové úmluvy se v ní zavazují k ochraně mokřadů a jejich chápaní jako nenahraditelné krajinné složky. Zavazují se k vyhlášení minimálně jednoho významného mokřadu a jeho náležité ochraně před antropogeními vlivy.

V současné době je vyhlášeno 1370 mokřadů ve více než 120 zemích světa. Jejich velikosti kolísají od milionů hektarů (Delta řeky Okovango, Botswana, 6 864 000 ha) až po jedno hektarové (Hosnie´s spring, Austrálie)

Ramsarská úmluva u nás

Česká republika přistoupila k úmluvě až 15 let po jejím zplatnění. Tehdy ještě jako ČSFR. Samostatná ČR k ni přistoupila v době svého vzniku, tedy 1.1.1993. Text a smysl úmluvy je legislativně zajištěn známým zákonem 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny.

V ČR dohlíží na plnění závazků úmluvy Český ramsarský výbor. Jedná se o poradní sbor MŽP ve věcech ochrany mokřadů. Složen je ze zástupců ministerstev, vládních a nevládních organizací. ČRV si schvaluje vlastní plán činnosti, vždy na jeden rok. Mezi její činnost spadá vypracovávání Plánu péče o mokřady mezinárodního významu., publikační aktivity a Ekoosvěta.

Česká republika se může pochlubit již jedenácti mokřady zapsanými na Seznam úmluvy. Největší z nich je Mokřad dolního Podyjí, se svými 11 525 ha je to vůbec největší mokřad u nás. Je tvořen záplavovým územím řeky Dyje a jejími mrtvými rameny. Naopak nejmenším je Krkonošské rašeliniště, nedávno rozšířené o podmáčenou smrčinu. V přípravě je vyhlášení Podkrušnohorského rašeliniště.

Nejnovějším takto chráněným územím u nás, je Podzemní Punkva. Byl vyhlášen 3. února 2005, tedy den po Světovém dnu mokřadů.

Jedná se o menší oblast v Moravském krasu, která oplývá významnou jeskyní flórou a faunou. Ano, i v jeskyni můžeme najít zástupce naší květeny. Tedy té (poněkud nižší) - houby, sinice. Jeskyně je však významným zimovištěm vzácného netopýra východního. Celý podzemní komplex je součástí Amatérské jeskyně, nejrozlehlejší přírodní podzemní prostory u nás.

číslo název rozloha
1 Šumavské rašeliniště 10 225 ha
2 Třeboňské rybníky 9 710 ha
3 Novozámecký a Břehyňský r. 1 348 ha
4 Lednické rybníky 691 ha
5 Litovelské Pomoraví 6 194 ha
6 Poodří 4 427 ha
7 Krkonošská rašeliniště 209 ha
8 Třeboňská rašeliniště 1 051 ha
9 Mokřady dolního Podyjí 11 525 ha
10 Mokřady Liběchovky a Pšovky 361 ha
11 Podzemní Punkva 1 571 ha

Ke stáhnutí:
Kritéria pro vyhlášení mezinárodně významného mokřadu.
Celé znění Ramsarské úmluvy.

autor:
Jan Havránek
email: honza@prirodou.cz

datum vydání:
25. února 2005


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.