Mezinárodně významné mokřady u nás

autor: Jan Havránek
V nedávné době byl vyhlášen nový mokřad chráněný světovou úmluvou o mokřadech - Podzemní Punkva. Jako významný, nadnárodní biotop se tak stal jedenáctým mokřadem v ČR podléhající Ramsarské úmluvě.


Ramsarská úmluva

Jedna z mála světových úmluv o ochraně přírody. Jejím posláním je ochrana mokřadních ploch, jako biotopu vodního ptactva. Do seznamu mokřadů může být zařazen jakýkoliv mokřad splňující základní kriteria.

Byla podepsána jako Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Vyhlášena byla v Íránském městě Ramsaru v roce 2.února 1971. Její schválení a podepsání prvními členy proběhlo však až v roce 1975. Patronaci nad celou úmluvou převzala mezinárodní společnost UNESCO. Členové úmluvy se v ní zavazují k ochraně mokřadů a jejich chápaní jako nenahraditelné krajinné složky. Zavazují se k vyhlášení minimálně jednoho významného mokřadu a jeho náležité ochraně před antropogeními vlivy.

V současné době je vyhlášeno 1370 mokřadů ve více než 120 zemích světa. Jejich velikosti kolísají od milionů hektarů (Delta řeky Okovango, Botswana, 6 864 000 ha) až po jedno hektarové (Hosnie´s spring, Austrálie)

Ramsarská úmluva u nás

Česká republika přistoupila k úmluvě až 15 let po jejím zplatnění. Tehdy ještě jako ČSFR. Samostatná ČR k ni přistoupila v době svého vzniku, tedy 1.1.1993. Text a smysl úmluvy je legislativně zajištěn známým zákonem 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny.

V ČR dohlíží na plnění závazků úmluvy Český ramsarský výbor. Jedná se o poradní sbor MŽP ve věcech ochrany mokřadů. Složen je ze zástupců ministerstev, vládních a nevládních organizací. ČRV si schvaluje vlastní plán činnosti, vždy na jeden rok. Mezi její činnost spadá vypracovávání Plánu péče o mokřady mezinárodního významu., publikační aktivity a Ekoosvěta.

Česká republika se může pochlubit již jedenácti mokřady zapsanými na Seznam úmluvy. Největší z nich je Mokřad dolního Podyjí, se svými 11 525 ha je to vůbec největší mokřad u nás. Je tvořen záplavovým územím řeky Dyje a jejími mrtvými rameny. Naopak nejmenším je Krkonošské rašeliniště, nedávno rozšířené o podmáčenou smrčinu. V přípravě je vyhlášení Podkrušnohorského rašeliniště.

Nejnovějším takto chráněným územím u nás, je Podzemní Punkva. Byl vyhlášen 3. února 2005, tedy den po Světovém dnu mokřadů.

Jedná se o menší oblast v Moravském krasu, která oplývá významnou jeskyní flórou a faunou. Ano, i v jeskyni můžeme najít zástupce naší květeny. Tedy té (poněkud nižší) - houby, sinice. Jeskyně je však významným zimovištěm vzácného netopýra východního. Celý podzemní komplex je součástí Amatérské jeskyně, nejrozlehlejší přírodní podzemní prostory u nás.

číslo název rozloha
1 Šumavské rašeliniště 10 225 ha
2 Třeboňské rybníky 9 710 ha
3 Novozámecký a Břehyňský r. 1 348 ha
4 Lednické rybníky 691 ha
5 Litovelské Pomoraví 6 194 ha
6 Poodří 4 427 ha
7 Krkonošská rašeliniště 209 ha
8 Třeboňská rašeliniště 1 051 ha
9 Mokřady dolního Podyjí 11 525 ha
10 Mokřady Liběchovky a Pšovky 361 ha
11 Podzemní Punkva 1 571 ha

Ke stáhnutí:
Kritéria pro vyhlášení mezinárodně významného mokřadu.
Celé znění Ramsarské úmluvy.autor:
datum vydání:
25. února 2005


Diskuze k článku „Mezinárodně významné mokřady u nás“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!