Kulminace a záplavy na labském náhonu mezi Opatovicemi a Vysokou n/L

autor: Vojtěch Dostál
Meteorologové sice nepředpokládají velké povodně, ale je jasné, že nás příroda neochudí o lokální povodně způsobené rychlým táním sněhu. Každoročně se voda vylije na málo frekventované úzké silnici mezi Opatovicemi nad Labem a Vysokou nad Labem.

Dne 20.3. 2005 jsem projížděl na této silnici asi dvaceti centimetry vody, která se vylila z Labe. Pořídil jsem při tom zajímavé snímky. Omluvte však jejich horší kvalitu, fotil jsem za jízdy z auta.

V tomto úseku je poměrně mělké koryto a výška vodní hladiny zde proto často kulminuje nad kritickou čárou rozlivu. Řeka zde protéká zachovalým lužním lesem, který přirozeně zabrání rozsáhlejší povodni v těchto místech. Mapa přirozené potencionální vegetace udává svaz "jilmové doubravy", které však zde nejsou příliš zachovány. Nedaleko jsou však přírodní rezervace zaměřené především na ochranu společenstev lužní flory a tohoto ekosystému obecně. Za všechny jmenuji například lokalitu Hrozná či Polabiny.

Břehový porost strouhy je narušen častou těžbou dřeva. Naštěstí však na místě zůstaly kořeny těchto vykácených velkých stromů a ihned byly dokonce vysázeny nové stromy.

Povodně jsou pravděpodobně způsobeny nízkým korytem a nedostatečným poříčním porostem. V oblasti lužních lesů jsou povodně zcela obyčejné, ne-li nutné. Neboť zde nikdo nebydlí, nikdo s povodněmi nemá problém. Luhy jsou vděčným ekosystémem za podmínek, že budou mít stálý přísun vody a živin. Obě podmínky splníme pravidelnými záplavami.autor:
datum vydání:
29. března 2005


Diskuze k článku „Kulminace a záplavy na labském náhonu mezi Opatovicemi a Vysokou n/L“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!