TUR není jen zvíře

autor: Ondřej L. Kotouč
TUR je i zkratkou pro trvale udržitelný rozvoj (někdy také pro trvale udržitelný život).

Na začátek trochu definice: Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zajistí uspokojování jejich životních potřeb a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává funkce ekosystémů.

K tomuto závěru dospěla konference pro udržitelný rozvoj, která se konala v Rio de Janeiru. Tam také byl sestaven plán Agenda 21, který má tento rozvoj zajistit. Dokumenty týkající se trvale udržitelného rozvoje se objevily jako odpověď na negativní působení člověka na Přírodu. Je to soustava pravidel, která mohou ušetřit populaci krize, která při stejném vývoji pravděpodobně nastane. Pakliže bychom použili teorii Jamese Lovelocka (The Age of Gaia), anglického biologa, která tvrdí že naše planeta je jediným živým organismem, diferenciovaným na oblasti s různými globálními ekologickými funkcemi, musíme nutně dojít k závěru, že tento "organismus", při narušení byť jediné funkce zahyne. Rozhlédneme-li se však po svém okolí, uvidíme, kolik těchto funkcí člověk systematicky narušuje, funkcí celosvětového významu počínaje (znečišťování vod), po funkce lokální jako je například kácení stromů na Šumavě, nebo těžba hnědého uhlí v severních Čechách. Všechny části naší planety jsou propojené přírodními zákony, jejichž porušení na jednom kontinentě může vyvolat odezvu na kontinentě druhém.

Zamyslíme-li se nad problémy současné společnosti, musíme nutně dojít k závěrům, že naše společnost je přímo úměrně závislá na množství vyrobené energie a na mohutnosti a rychlosti výroby. Většina světové energie pochází z neobnovitelných zdrojů energie jako jsou fosilní paliva, jejichž podzemní zásoby pravděpodobně budou do konce století vyčerpány, o energii jádra, která je sice menším zlem, ale je na ni kladeno mnoho nároků - na bezpečnost, prostor, palivo, či uložení odpadu. Východiskem z této bezvýchodně vypadající situace jsou tzv. alternativní, čili obnovitelné zdroje energie. V současné době rozlišujeme již několik nejrůznějších mechanismů, na získání těchto energií, základními mechanismy jsou větrné elektrárny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny, elektrárny na spalování biomasy, absorpční elektrárny, sluneční elektrárny, přílivové a příbojové elektrárny. Tak tohle by bylo možné řešení pro první část našeho problému.

A co závislost na rychlosti a mohutnosti výroby? Lidská společnost produkuje nepředstavitelné množství nejrůznějších předmětů, které mnohdy ani neposlouží svému účelu, jsou náročné na energii, látku, prostor atd. Tyto předměty potom leží na skládkách, bez využití, bez důvodu. To jsou odpady. Jak nakládat s odpady? Tak za prvé nemusíme s nimi nakládat, když je nevyprodukujeme - to znamená předcházet jejich vzniku, dalším bodem zacházení s již vzniklými odpady je jejich využití v jiných technologiích (viz. pneumatiky - rodinné domky), či jejich přeměnění a znovuzavedení do cyklu (recyklace). Poslední dvě dnes nejpoužívanější metody jsou nejméně schůdné a nejméně šetrné vůči životnímu prostředí - jsou jimi přímá likvidace (např. spalování), nebo trvalé uskladnění.

Jak je vidět řešení těchto problémů není zase až tak snadné, je třeba vyburcovat naše zákonodárce , předsedy a starosty k činnosti, která by předcházela těmto zhoubným vlivům, je třeba zvýšit informovanost u obyvatelstva a poukazovat na důležitost problému. Na otázku jak může pomoct obyčejný člověk je jednoduchá odpověď - 3R. 3R jsou pravidla, které je výhodné dodržovat, výhodné, jak pro vaše životní prostředí, tak pro vaši peněženku. Tak a teď k významu: první R (angl. reduce) - omezuj, druhé R (angl. reuse) - používej znovu, třetí R (angl. recycle) - dávej znovu do cyklu, recykluj. Kdyby se lidé chovali podle těchto pravidel a snažili by se více zajímat o problémy svého okolí, šance na trvale udržitelný rozvoj by výrazně stoupla a naše planeta by se nestala vyprahlou pustinou podobnou jejím vesmírným příbuzným - bez života.

Zdroje:
software Ekolog 1.01 - LIVING TREES
software EZZ (Energetické zdroje Země) - ČEZ

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
www.differentlife.cz - Stránka obsahující alternativy.
www.ekovesnicky.org - Web zabývající se tzv. "ekokomunitami".
www.agenda21.cz - Stránky Agendy 21autor:
Ondřej L. Kotouč
email: Green.Lake@seznam.cz

datum vydání:
20. dubna 2004


Diskuze k článku „TUR není jen zvíře“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.