Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Denní a roční chod srážek

autor: Ing. Dagmar Honsová
To že množství srážek spadlých na zemský povrch udáváme v mm vodního sloupce a jeden mm srážek představuje 1 litr vody na plochu 1 m2 víme snad všichni. Pojďme se ale dozvědět něco o denním a ročním chodu srážek.


Denní chod srážek

Nad pevninou rozlišujeme dva základní typy denního chodu srážek: pevninský (ten je u nás výrazný v letním období) a pobřežní (výraznější v zimě). Pevninský typ má minimum srážek po půlnoci, druhé minimum před polednem. Hlavní maximum se vyskytuje brzy po poledni a druhotné maximum brzy ráno. Hlavní maximum souvisí s rozvojem konvektivní oblačnosti v dopoledních hodinách a druhotné s vývojem vrstevnatých oblaků brzy ráno. Příčinou vzniku konvektivních oblaků jsou vzestupné pohyby vzduchu nad pevninou podmíněné nerovnoměrným zahříváním povrchu. Konvekci lze zjednodušeně charakterizovat jako vertikální přenos vzduchu. Pobřežní typ má jedno maximum v časných ranních hodinách a jedno minimum v odpoledních hodinách. Přímořské oblasti mají denní srážkové úhrny poměrně nízké právě v důsledku denního růstu teploty a tím snižování relativní vlhkosti vzduchu.

Zvláštní chod vykazují srážky v horském terénu. Na nejvyšších vrcholcích vlivem konvekce pozorujeme maximum srážek po poledni nebo večer. Jedná se o tzv. nucenou konvekci, tedy vzestupné pohyby nad členitým terénem vyvolávané třením a obtékáním překážek.

Roční chod srážek

Nejzákladnější typy ročního chodu srážek, jsou výrazně proměnlivé v různých geografických oblastech a odráží převládající vlivy všeobecné cirkulace atmosféry.

Rovníkový typ pozorujeme mezi 100 ° severní a jižní zeměpisné šířky. Dvě období dešťů se zde objevují na dny rovnodennosti. Pro oblasti vnějších tropů je charakteristický typ tropický. Období dešťů zde trvá až 4 měsíce, většinou počínaje dnem jarní rovnodennosti. Typ tropických monzunů zahrnuje např. Indii, jihovýchodní Čínu a severní Austrálii, tedy oblasti s dobře vyvinutou monzunovou cirkulací. Maximum srážek připadá na letní měsíce. V oblasti Středozemního moře spadne nejvíce srážek na podzim nebo v zimě. Naopak v létě díky působení anticyklón skoro vůbec neprší. Pevninský typ mírných srážek zasahuje do vnitrozemí mírných srážek a maximum připadá na léto. S uvedeným typem se setkáváme v Evropě a v centrální části asijského kontinentu. Mořský typ mírných srážek má maximum srážek v zimě a jeho výše je ovlivněna intenzivní cyklonální činností. Známé jsou podzimní a zimní maxima v západní Evropě. Srážkové poměry východní Asie, s maximem v létě, reprezentuje monzunový typ mírných srážek. Polární typ má roční chod srážek rozdílný. Pro pevninu je typické letní maximum, protože obsah vláhy ve vzduchu je vyšší než v zimě. V přímořských oblastech Arktidy se může maximum vyskytovat v zimě.

autor:
Ing. Dagmar Honsová
email: dagmar.honsova@seznam.cz

datum vydání:
27. března 2007


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.