Přežijeme?

autor: René Petro
Po nedávno proběhnuté konferenci klimatologů se zdá tato otázka přehnaná. Klimatologové ale posuzují pouze své hledisko, tj. zda bude teplo nebo zima. Navíc naprosto nešťastně zvolené pojmenování klimatických změn jako "skleníkový efekt" (je z jiného oboru) vyvolává dojem, že se nic podstatného neděje.

"Skleníkové plyny" by měly být lehčí než vzduch, protože skleník je stavba nad rostlinami. Sluneční záření do skleníku prochází sklem, zahřívá půdu, čímž umožňuje rostlinám lepší růst, neboť jejich kořeny jim mohou dodávat více vláhy a živin. Navíc se z ohřáté půdy uvolňuje vodní pára, takže atmosféra ve skleníku je vlhká a teplá. Díky fotosyntéze vzniká mírný přebytek kyslíku. To ovšem není jev, který můžeme v současnosti pozorovat.

Kterým plynům tedy klimatologové říkají "skleníkové"?

Ve zprávě ČHMÚ ze dne 22.2.2007 "Klimatická změna na počátku 21. století a její předpokládaný další vývoj" (chmi. cz/klim-změna.pdf)(použijte vyhledavač) se můžeme dočíst, že hlavní skleníkové plyny jsou: oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Z těchto tří jmenovaných plynů, je pouze metan lehčí než vzduch, druhé dva jsou výrazně těžší. Váha také určuje průhlednost plynů, těžší plyny jsou méně průhledné, procházející sluneční paprsky je více ohřívají. O těchto plynech se rozhodně nedá mluvit jako o "skleníkových", i když způsobují oteplování atmosféry. Tvoří spolu s dalšími plyny a znečišťujícími látkami součást smogu, který v neuvěřitelné vrstvě obklopuje celou zeměkouli.

Působení na rostliny.

Klimatická změna, o které se stále hovoří, není tedy ve skutečnosti změnou celého klimatu, ale pouze změnou teploty atmosféry - teplota půdy za touto změnou zaostává. To je velice důležité, neboť rostliny jsou teplým smogem vysušovány, protože daleko chladnější kořeny jim nejsou schopny dodávat dostatek vláhy. Teplota okolního smogu pak umožňuje slunečním paprskům, když slunce postoupí výše na oblohu, větší tepelnou účinnost - listy rostlin, zejména mladých - jsou doslova spalovány. Hynutí vegetace je víc než zřetelné. Tím ovšem nastává výrazný propad v produkci kyslíku. Další propad je způsoben tím, že rostliny, aby přijímaly oxid uhličitý a produkovaly kyslík, potřebují dostatek světla. Množství smogu je již tak obrovské, že slunce nevychází a nezapadá za obzorem, ale za smogem - úbytek světla je patrný pouhým okem. Slunce je ještě poměrně vysoko na obloze, ale již se šeří. Den se vlastně zkracuje. Dalšími negativními vlastnostmi smogu je vytváření kyselých dešťů - ničí mikroorganismy a pak jeho váha - při stejné rychlosti větru disponuje daleko ničivější silou. .

Spotřeba kyslíku ( vzduchu)

Ta člověka vlastně vůbec nezajímá, ačkoliv je na něm životně závislý. Pokud si jde koupit auto, dozví se , že na 100km spotřebuje např. 7 litrů benzinu. Jaká je ale spotřeba vzduchu? Při rychlosti 100km/hod má motor 3000 ot/min. Při obsahu 1,1 litru je to každou minutu 1,65m2 nasátého vzduchu, tedy za hodinu 99m2 (100km). Z tohoto množství odeberete všechen kyslík. Vzhledem k expanzi zažehnutého paliva je ale objem výfukových plynů daleko vyšší, (CO 2 -2,5 x váha paliva) s celou škálou škodlivin.

Kamion s 10ti litrovým motorem zničí odhadem na stejnou vzdálenost asi 900m2, přičemž turba mají větší spotřebu vzduchu, neboť motor je plněn větším tlakem. To jsou údaje pouze teoretické, protože uvažují plynulý provoz a konstantní rychlost. Na množství emisí má samozřejmě vliv také stav a zatížení motoru. S klesající rychlostí emise prudce stoupají, pokud je z 50ti kilometrové rychlosti snížena rychlost na 30 km/hod cca o 100%, při snížení na 20 km / hod. o cca 400%. Také jsou zajímavé údaje o emisích, které ale všichni výrobci neuvádějí. U VW Multivan 1,9 TDI jsou uváděny průměrné emise CO2 200g/1km, což odpovídá 20kg na 100km. Ovšem CO2 není jediným produktem spalovacích motorů, seznam dalších škodlivin z dopravy např. v učebních textech - "Životní prostředí, energie a doprava" na www.eu-portal.net, str.9, v tomto textu je také graf znečištění v závislosti na rychlosti.

Naprostý extrém je letecká doprava: Airbas A380 může být poháněn 4motory Trent 900. Sací průměr motoru jsou 3 metry.Každý motor nasává za vteřinu 1,25 tun vzduchu, (www.airpotter.net) tedy celkem 5 tun!(asi 4000m2).Za tu dobu letadlo uletí přes 250 metrů. U letecké dopravy navíc je kyslík spalován ve výškách běžně 10 km nad zemí, odkud neúprosně klesají spaliny na zem. Kapacita nádrží je 150 tun paliva. (Viz kondenzační stopy letadel v galerii zajímavých družicových snímků 17.8.2006 5.14 UTC NOAA 15, čhmú). Dalšími žrouty kyslíku je samozřejmě i námořní doprava , spalovny, elektrárny a další průmysl, který obohacuje atmosféru o další jedy, (arsen, olovo, rtuť, kadmium, oxid siřičitý, atd.)

Složení ovzduší

Pro měření kyslíku ovšem existují také přístroje. Zdá se to být neuvěřitelné, ale tyto přístroje nepoužívají žádný kalibrační etalon, ale cejchují se na vzduch! Takže vždy, když přístroj "ocejchujete", naměříte 21 %. Limit, kdy přístroje signalizují snížené množství kyslíku ve vzduchu a nutnost použít dýchací přístroj je 19,5% (používají např. hasiči). Údaje o množství dusíku pravděpodobně neexistují vůbec, takže není možné zjistit skutečné procentuální znečištění atmosféry. To je velmi špatné, protože dusík je lehčí než kyslík, je tedy smogem vytlačován více. Hromadění smogu je velmi výrazné při nižších rychlostech větru, kdy se koncentruje u země. Česká republika má pro hromadění smogu ideální tvar - kotlina mezi horami, navíc jeho produkce ve dne i v noci 7 dní v týdnu je nad možnosti naší přírody.

Působení smogu na živočichy

Smog také jako u rostlin organizmy vysušuje, (intenzivní infračervené záření pak poškozuje kůži) a je příčinou celé řady chorob a to nejen kůže. Menší množství organismus poškozuje, větší množství i jednotlivých plynů způsobuje smrt a to i případě, že kyslíku je dostatek. Oxid uhličitý - je považován za méně škodlivý, ale větší koncentrace způsobí smrt. Navíc tento plyn, protože ho sami vydechujeme, necítíme.
Oxid dusný - způsobuje bezvědomí, pak zástavu srdce..
Oxid siřičitý - záněty průdušek, astma, rozedma plic, atd. http://cs.wikipedia.org/wiki/SO2 (Podrobný seznam všech sledovaných plynů a dalších znečišťujících látek, včetně map a zdrojů, je možno získat na www stránkách ČHMÚ, jsou ale uváděny ve váhových množstvích. U některých jsou i uvedeny účinky na lidský organismus).

Závěr

Planeta je již řadu let přetížena exhalacemi. Vzhledem k tomu, že vegetace stále ubývá, jednak je ničena smogem a zcela záměrně člověkem, a stále roste počet zdrojů znečištění, dochází k neustále rychlejšímu hromadění škodlivin a jejich větší koncentraci. Pokud by se dal jev k něčemu přirovnat, tedy k přeplněné garáži a běžícími motory, u které se zavírají dveře stále rychleji.

Země se de facto nachází ve velmi pokročilém stadiu zániku života.
Emisní limity:jsou stanoveny podle potřeb průmyslu, mapu znečištění ovzduší se zahrnutím ozonu za rok 2005 lze získat na adrese http:/www.chmi.cz/isko/groc/gr05cz/gif/o2462-05hodn_zdravi_O3.gif

Názvosloví: Armáda pro jedovaté plyny těžší než vzduch používá výraz " bojové".autor:
datum vydání:
19. června 2007


Diskuze k článku „Přežijeme?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!