Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum: Nejmenší evropská sovička, velikostně podobná…

Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum

28. únor 2005, Lenka Kadlíková
[ rubrika: lexikon přírody ]
Nejmenší evropská sovička, velikostně podobná například špačkovi, patří nejen u nás mezi zvlášť chráněné druhy.

'Pomož přírodě, sbírej víčka' - akce pořádaná sdružením Zelená cesta

26. únor 2005, občanské sdružení Zelená Cesta
[ rubrika: tiskové zprávy ]
Neziskové občanské sdružení Zelená Cesta Naděje pořádá od ledna 2005 akci 'Pomož přírodě, sbírej víčka', která je zaměřena na mateřské školy, základní školy a společnosti zpracovávající plasty jako na partnery, kteří svou činností v tomto projektu podpoří neziskové aktivity tohoto občanského sdružení.
Mezinárodně významné mokřady u nás: V nedávné době byl vyhlášen nový mokřad…

Mezinárodně významné mokřady u nás

25. únor 2005, Jan Havránek
[ rubrika: legislativa ]
V nedávné době byl vyhlášen nový mokřad chráněný světovou úmluvou o mokřadech - Podzemní Punkva. Jako významný, nadnárodní biotop se tak stal jedenáctým mokřadem v ČR podléhající Ramsarské úmluvě.

Něco neobvyklého pro zdraví - Indiánská potní chýše

24. únor 2005, Antonín Lágner
[ rubrika: aktivity v přírodě ]
Domorodí obyvatelé severní Ameriky (u nás indiáni) věřili, že se společně s tělem může při obřadu v potní chýši očistit také jejich duše.
Koloběh vody v přírodě (1. díl) - Srážky: Voda je druhou nejdůležitější složkou…

Koloběh vody v přírodě (1. díl) - Srážky

23. únor 2005, Antonín Lágner
[ rubrika: jak vzniká ]
Voda je druhou nejdůležitější složkou potřebnou pro život. První je dýchatelná atmosféra, druhou voda a teprve třetí potrava. S vodou se setkáváme téměř všude.

Příroda a nezkušená mláďata aneb jak mi příroda nafackovala

22. únor 2005, Jakub Juda
[ rubrika: aktivity v přírodě ]
Příroda zkouší všechny živé tvory jak obstojí v roli 'život'. Ti, co neobstojí, zemřou. Přežívají jen nejsilnější jedinci, čímž příroda zajišťuje životaschopnou populaci, kterou by mohl ohrozit např. jedinec s dědičnou poruchou pohybu. Mláďata, která zkoušky matky přírody přežijí, se stávají silnějšími a zkušenějšími. Nejinak je tomu i u lidských mláďat. A nejinak tomu bylo i u mě.

Globální oteplování

21. únor 2005, Libuše Weinerová
[ rubrika: globální problémy ]
V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které před několika desítkami let byly zcela neznámé. Na obou pólech tají ledovce. Čím to vše může být způsobeno?

Ekologie - životní moudrost

18. únor 2005, Alena Rulfová
[ rubrika: komentáře ]
Co je to vlastně ekologie? Existuje několik různých, ale zároveň velmi podobných vysvětlení pojmu slova ekologie. Podle Ernesta Haeckela, který je považován za 'zakladatele' ekologie jako vědy, je ekologie nevětšinovou veřejností vnímána od 19. století jako nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím.
Bažant obecný - Phasianus colchicus: Původně asijský druh hrabavého ptáka, který…

Bažant obecný - Phasianus colchicus

17. únor 2005, Lenka Kadlíková
[ rubrika: lexikon přírody ]
Původně asijský druh hrabavého ptáka, který obývá již několik století naše louky a pole.
Pobyt v zimní přírodě: Zima je v plném proudu. Naše návštěvy přírody…

Pobyt v zimní přírodě

16. únor 2005, Antonín Lágner
[ rubrika: aktivity v přírodě ]
Zima je v plném proudu. Naše návštěvy přírody v tomto období přinášejí i některá rizika, která nejsou v jiných obdobích tak výrazná. V našich podmínkách nejsou zas tak extrémní podmínky, přesto mohou i tyto mírnější podmínky ohrozit naše zdraví i život.
Listování: předcházející  | 303 | 304 [ 305 ]  306 | 307 další
Celkem 332 stránek, zobrazit první nebo poslední stránku.