Adresář: Ekocentrum Šípek

ekologická poradna a přírodovědná knihovna pro veřejnost, ekologické výukové programy pro školy v regionu, osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost, semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky, praktická ochrana přírody a krajiny.


provozovatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek
adresa: Český Krumlov, Třída Míru 144
telefon: 380 727 733
email: sipek@roklinka.cz
internet: http://sipek.roklinka.cz

zařazeno v kategorii adresáře: organizace