Odborný výkladový slovník

Slovník serveru Příroda.cz obsahuje stovky tisíc pojmů z oboru životního prostředí, ekologie, biologie, geologie, genetiky, myslivosti, zdrojů energie, chráněných oblastí a dalších oborů souvisejících se naším zaměřením.

písmeno  A 
  obsahuje například: Aerobní, Adrenalin

písmeno  B 
  obsahuje například: Biom, Biologická spotřeba kyslíku

písmeno  C 
  obsahuje například: Cordial, Cirkadiální

písmeno  Č 
  obsahuje například: Činitel, Čiřikání

písmeno  D 
  obsahuje například: Diurnální druh, Dědičnost

písmeno  E 
  obsahuje například: Eufotická zóna, Enzym

písmeno  F 
  obsahuje například: Feromóny, Foliace

písmeno  G 
  obsahuje například: Globální stabilita, Genotyp

písmeno  H 
  obsahuje například: Hlízkové bakterie, Hygrofyta

písmeno  Ch 
  obsahuje například: Chinofilní rostliny, Chemosyntéza

písmeno  I 
  obsahuje například: Imigrace, Imise

písmeno  J 
  obsahuje například: Jánský Jan, Jalovice

písmeno  K 
  obsahuje například: Květenství, Kapsid

písmeno  L 
  obsahuje například: Lotický ekosystém, Lepidopterologie

písmeno  M 
  obsahuje například: Mutualizmus (vzájemnost), Mixotrofní organismy

písmeno  N 
  obsahuje například: Nomenklatura, Neurin

písmeno  O 
  obsahuje například: Očkování, Oscilace

písmeno  P 
  obsahuje například: Producenti, Pyrop

písmeno  Q 
  obsahuje například: Queletia, Quercus toumeyi

písmeno  R 
  obsahuje například: Recesivní alela, Rekrece Rk

písmeno  S 
  obsahuje například: Sukcese, Speciační proces

písmeno  T 
  obsahuje například: Transkripce, Troglobiont

písmeno  U 
  obsahuje například: ÚSES - Územní systém ekologické stability krajiny, ÚSES

písmeno  V 
  obsahuje například: Viviparie, Viskozita

písmeno  W 
  obsahuje například: Wallace Alfred, Warrenaria

písmeno  X 
  obsahuje například: Xerotermofyta, Xerofyta

písmeno  Y 
  obsahuje například: Yucca arizonica, Yoldiella frigida

písmeno  Z 
  obsahuje například: Zdroj, Zonace

písmeno  Ž 
  obsahuje například: Životní (základní) vlastnosti druhu, Životní prostředí


Narazili jste na neznámé slovo nebo pojem z oblasti, kterou se zabývá server Příroda.cz, ale jeho význam jste zde nenašli? Napište nám ho a my jeho vysvětlení zařadíme do našeho slovníku.