Odborný výkladový slovník

Slovník serveru Příroda.cz obsahuje stovky tisíc pojmů z oboru životního prostředí, ekologie, biologie, geologie, genetiky, myslivosti, zdrojů energie, chráněných oblastí a dalších oborů souvisejících se naším zaměřením.

písmeno  A 
  obsahuje například: Atmosféra, Antihistaminika

písmeno  B 
  obsahuje například: Buněčné jádro, Bioindikátor

písmeno  C 
  obsahuje například: Cytogenetika, Citozin

písmeno  Č 
  obsahuje například: Čistá primární produkce (NPP), Čiřikání

písmeno  D 
  obsahuje například: Dosled, Detritofág (detritovor)

písmeno  E 
  obsahuje například: Edifikátor, Entomologie

písmeno  F 
  obsahuje například: Fotonastie, Fialka

písmeno  G 
  obsahuje například: Gen, Generační doba kohorty (skupiny) (Tc)

písmeno  H 
  obsahuje například: Homeostatické mechanismy v populaci, Heterogametní organismus

písmeno  Ch 
  obsahuje například: Chráněná území, Chromozom

písmeno  I 
  obsahuje například: Intermediarita, Index diverzity

písmeno  J 
  obsahuje například: Jesenský Jan, Jánský Jan

písmeno  K 
  obsahuje například: Konvergence, Kořenová hlava

písmeno  L 
  obsahuje například: Lentický ekosystém, Lenticela

písmeno  M 
  obsahuje například: Mixotrofní organismy, Mnohonásobná odolnost (vůči pesticidům)

písmeno  N 
  obsahuje například: Národní park, NPP

písmeno  O 
  obsahuje například: Ochrana Ex-site, Obligátní parazitismus

písmeno  P 
  obsahuje například: Partenogeneze, Populační pyramida

písmeno  Q 
  obsahuje například: Quercus nigra quinqueloba, Quercus chapmani

písmeno  R 
  obsahuje například: Rozmanitost biotopů, Rhitrál

písmeno  S 
  obsahuje například: Serotonin, Synantropní organismy

písmeno  T 
  obsahuje například: Tangelová forma humusu, Troglobiont

písmeno  U 
  obsahuje například: Ultrafialové záření, Ubikvist

písmeno  V 
  obsahuje například: Vegetační tepelná konstanta, Vzájemné predátorství

písmeno  W 
  obsahuje například: Wallace Alfred, Wulfila

písmeno  X 
  obsahuje například: Xerofyt, Xerotermofyta

písmeno  Y 
  obsahuje například: Yirrkala, Yungipicus kizuki shikokuensis

písmeno  Z 
  obsahuje například: Zymologie, Zálomek

písmeno  Ž 
  obsahuje například: Životní cyklus, Životní prostředí


Narazili jste na neznámé slovo nebo pojem z oblasti, kterou se zabývá server Příroda.cz, ale jeho význam jste zde nenašli? Napište nám ho a my jeho vysvětlení zařadíme do našeho slovníku.