Význam slova 'Činitel'


prvek, který v ekosystému ovlivňuje stav prvku jiného nebo soubor jiných prvků. Činitele ekosystému dělíme na biotické (živé) a abiotické (neživé), na příznivé a nepříznivé, na umělé (antropické) a přirodní.

Pojmy související s výrazem 'Činitel':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.