Význam slova 'Životní prostředí'


Soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt a podmínek kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka.


Výraz 'Životní prostředí' je použit například v následujících článcích:

Pojmy související s výrazem 'Životní prostředí':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.