Chcete zjistit, jaké je životní prostředí ve Vašem okolí?

autor: Lenka Kadlíková
Díky IRZ - Integrovanému Registru Znečišťování - máte nyní šanci.

Již je to pár měsíců, co jsme Vás informovali o tom, že MŽP spustilo na internetu nový projekt na podporu informovanosti odborníků a především laické veřejnosti o stavu našeho životního prostředí. Jedná se o integrovaný registr znečišťování - IRZ.

Jak a kde IRZ funguje, kde se berou data?

Od roku 2004 musí firmy, které produkují nadlimitní množství v zákoně vyjmenovaných látek hlásit do registru informace o tom, co a kolik do přírody vypustili - ať už do vzduchu, do vody, nebo třeba v odpadech. Součástí hlášení jsou mimo jiné přesné údaje o poloze firmy (souřadnice). Tyto údaje jsou posílány elektronickou cestou na tzv centrální ohlašovnu, kterou spravuje CENIA - česká informační agentura životního prostředí. Po zpracování jsou data uložena do databáze a pomocí vyhledávání je možné je kdykoli nalézt na stránkách www.IRZ.cz.

Tento systém je pro firmy výhodný i v tom, že již nemusí psát hlášení na několik míst, ale pro všechny složky životního prostředí (voda, vzduch i půda) i látky slouží jedno jediné hlášení na jedno jediné místo.

Jak tedy systém IRZ pomůže nám, obyčejným lidem?

Jak jsem již napsala, data, která jsou sesbírána od firem z celé republiky si lze najít na www.IRZ.cz. Můžete použít buď jednoduché vyhledávání pomocí políčka na hlavní stránce, nebo odkaz vyhledávání v IRZ, který je v menu na hlavní stránce. Po otevření tohoto odkazu se Vám rozbalí formulář pro podrobné vyhledávání.

Nejprve zadáme ohlašovací rok. Momentálně je možné pouze za rok 2004. Od tohoto roku mají totiž firmy povinnost hlásit údaje do tohoto systému. Loňská data budou zpřístupněna až po 15. únoru.

Pak už je to jen na vás. Můžete si vybrat z jednotlivých složek životního prostředí, zadat konkrétní firmu, konkrétní látky, obor působnosti firmy a lokalitu. Nakonec zvolíte, zda výsledky chcete řadit podle látek, nebo provozoven.

Pod kolonkou s výběrem látek si všimněte odkazu na informace o jednotlivých látkách, které podléhají povinnosti hlásit jejich nadlimitní produkci. Krom názvů se o jednotlivých látkách můžete dočíst třeba jaké jsou jejich ohlašovací limity (prahy), kde vznikají, kde se využívají, čím škodí životnímu prostředí, jak škodí zdraví... Jsou zde také uvedeny věty o riziku a bezpečnosti (věty R a věty S) dle zákona o chemických látkách a přípravcích. K těmto informacím se můžete dostat i pomocí odkazu 'ohlašované látky' přímo na hlavní stránce systému IRZ.

Další možností jak zjistit informace o životním prostředí kolem nás, je mapa na geoportal.cenia.cz, také vycházející z dat interovaného registru znečištění. Potom, co kliknete na obrázek s vrstvami zjistíte, že tento mapový portál neslouží pouze pro potřeby IRZ, ale má mnoho dalších zajímavých možností. O tom ale třeba někdy příště. Vraťme se zpět k našim firmám, které znehodnocují naše životní prostředí. V seznamu funkcí, který se vám objeví po kliknutí na zmíněný obrázek s vrstvami, klikneme na Integrovaný registr znečišťování. Zde si můžeme vybrat ještě ze dvou možností. (Pokud chceme zobrazit přímo nějakou lokalitu, tak ji zadáme před tím, než klikneme na jednu z možností). U levého okraje stránky můžeme vidět ikonku označenou I. Jestliže na tuto ikonku klikneme, po chvíli se nám zobrazí informace o objektech, které byly nalezeny ve vámi vybrané lokalitě - obce, katastrální území a samozřejmě firmy, které ohlašují do IRZ. Po rozkliknutí příslušné kategorie se nám ukáží již konkrétní názvy firem se základními informacemi z integrovaného registru.

Za zmínku možná stojí i legenda k mapě. V ní se dozvíte, kterému odvětví je určena jaká značka a můžete tak získat ucelený obrázek o tom, jaký průmysl či zemědělství, které produkuje větší množství nebezpečných látek, se provozuje ve vašem okolí.

Co lze od systému IRZ čekat do budoucna?

V souladu s vývojem mezinárodního práva lze v brzké době očekávat rozšíření seznamu o další nebezpečné látky. Do sytému se tak může dostat více firem a my získáme ještě ucelenější pohled na životní prostředí v našem okolí.

Systém IRZ provozuje:
Ministerstvo životního prostředí
Česká informační agentura životního prostředí - CENIAautor:
datum vydání:
27. ledna 2006


Diskuze k článku „Chcete zjistit, jaké je životní prostředí ve Vašem okolí?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!