Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila studii o nákladech a škodách způsobených znečištěným ovzduším v Evropě

autor: Lenka Kadlíková
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala na svých webových stránkách studii zabývající se vyčíslením škod na zdraví a životní prostředí, vzniklých v důsledku znečišťování ovzduší v Evropě. Studie vychází z dat v Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).

Ve studii byl prostřednictvím veřejně dostupných údajů z Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) a stávajících nástrojů a metod, studován rozsah možných nákladů na škody spojené s úniky znečišťujících látek do ovzduší v Evropě. V rámci studie bylo z E-PRTR k analýze vybráno 10 000 zařízení ohlašujících úniky do ovzduší (elektrárny, rafinérie, zařízení na zpracování odpadu a některé zemědělské podniky). Z látek sledovaných v únicích do ovzduší v rámci E-PRTR byly do analýzy zahrnuty látky jako amoniak (NH3), polétavý prach (PM10), těkavé organické sloučeniny (NMVOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), těžké kovy a oxid uhličitý (CO2). Ve studii byly analyzovány data ohlášená do E-PRTR za rok 2009. Studie Evropské agentury pro životní prostředí „Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe“ je dostupná zde a zde.
autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz
www stránky: http://www.priroda.cz

datum vydání:
8. prosince 2011


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.