Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila studii o nákladech a škodách způsobených znečištěným ovzduším v Evropě

autor: Lenka Kadlíková
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala na svých webových stránkách studii zabývající se vyčíslením škod na zdraví a životní prostředí, vzniklých v důsledku znečišťování ovzduší v Evropě. Studie vychází z dat v Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).

Ve studii byl prostřednictvím veřejně dostupných údajů z Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) a stávajících nástrojů a metod, studován rozsah možných nákladů na škody spojené s úniky znečišťujících látek do ovzduší v Evropě. V rámci studie bylo z E-PRTR k analýze vybráno 10 000 zařízení ohlašujících úniky do ovzduší (elektrárny, rafinérie, zařízení na zpracování odpadu a některé zemědělské podniky). Z látek sledovaných v únicích do ovzduší v rámci E-PRTR byly do analýzy zahrnuty látky jako amoniak (NH3), polétavý prach (PM10), těkavé organické sloučeniny (NMVOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), těžké kovy a oxid uhličitý (CO2). Ve studii byly analyzovány data ohlášená do E-PRTR za rok 2009. Studie Evropské agentury pro životní prostředí „Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe“ je dostupná zde a zde.


autor:
Lenka Kadlíková
email: lenka@priroda.cz

datum vydání:
8. prosince 2011


Diskuze k článku „Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila studii o nákladech a škodách způsobených znečištěným ovzduším v Evropě“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.