Přírodovědecká křížovka a osmisměrka

autor: Petr Kadlík
Předpověď počasí slibuje na víkend poměrně hezké počasí. Proto jsme pro vás připravili něco, čím se budete moci venku zabavit třeba ve chvíli, až si na výletě uděláte přestávku na zaslouženou svačinku.


Chcete si vyzkoušet, jak moc znáte pojmy z oboru přírodovědy a ekologie?

Tak si v klidu domova na tiskárně vytiskněte tuto stránku (případně toto samostatné PDFko) a vezměte si jí spolu s tužkou v sobotu nebo v neděli na výlet do přírody - přece byste tam nekoukali do telefonu nebo dokonce na notebook...

Pokud si skutečně věříte, tak zkuste vyplnit naši křížovku. Schválně, jestli zvládnete správně zadat všechny pojmy. O něco jednodušší je pak správně vyškrtat níže uvedenou osmisměrku. I u ní si ale můžete sami nezávazně vyzkoušet, zda znáte význam všech hledaných slov.


Křížovka

Vodorovně
1. Obecné označení systematických skupin rostlin a živočichů.
6. Množství rostlinné hmoty, která vyroste na určité ploše za určitou dobu.
7. Zkratka pro chráněnou krajinnou oblast.
8. Zkratka pro přírodní rezervaci.
9. Místo na obloze, odkud zdánlivě vyletují meteory při činnosti meteorického roje.
12. Jehličnatý les, rozkládající se na většině území Severní Ameriky a Euroasie, ohraničený tundrou na severu a stepí na jihu.
14. Společenstvo živých organismů obývajících určité území vyznačující se charakteristickou tvářností.
15. Nositelka genetické informace v buňkách, schopná sebereprodukce (replikace) a kódovaní syntézy RNA.
17. Vysokoškolský titul 'doktor přírodních věd'.
19. Fyzické projevy dědičnosti.
22. Místní severoamerický název pro travnatý biom mírného pásma. V Euroásii odpovídá tomuto biomu step.

Svisle
2. Živá sbírka dřevin, speciální typ botanických zahrad zaměřených na dřeviny.
3. Přizpůsobení se rostlin a živočichů měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém žijí.
4. Tropický travnatý biom v Africe. V oblasti se mohou nacházet i skupiny dřevin.
5. Hodnota udávající kyselost na stupnici 1 až 7 nebo zásaditost na stupnici 7 až 14.
10. Zvrat teplotních pásem; nepříznivá meteorologická situace; stav, kdy u zemského povrchu je nižší teplota než ve vyšších vrstvách atmosféry.
11. Látky vypouštěné do ovzduší během výrobního procesu. Jsou tvořeny pevnými a plynnými látkami unikajícími ze zdrojů znečištění.
13. Základní jednotka genetické informace schopná reprodukce i změny - mutace.
16. Zkratka pro trvalý travní porost.
18. Zkratka pro národní přírodní rezervaci.
20. Zkratka pro národní park.
21. Zkratka pro přírodní památku.

Nápověda... pokud byste na něco skutečně nemohli přijít, tak to určitě najdete v našem slovníku.


Osmisměrka

Slova mohou být všemi směry:

ARBORETUM, BOLIT, CHKO, CHLOROFYL, DIFÚZE, DNA, EKDYZE, ENDEMIT, EVOLUCE, FENOTYP, GEN, GENETIKA, HUMUS, IMISE, KLON, KOŘIST, KŘÍŽENÍ, MIMIKRY, NPP, NPR, PARAZIT, PERMAFROST, POUŠŤ, PRÉRIE, RADIANT, RNDR, ROZKLAD, SAPROFYTA, SAVANA, SMOG, STEP, TAJGA, TAXON, TTP, TUNDRA, XEROFYTA, ČINITEL.

Po nalezení a vyškrtání všech slov vám v osmisměrce zůstane tajenka.
Tak příjemnou zábavu.

Křížovka a osmisměrka ke stažení jako samostatný PDF dokument k vytištění.autor:
datum vydání:
6. května 2022


Diskuze k článku „Přírodovědecká křížovka a osmisměrka“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!