Adresář: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží; moderní sanační postupy; nepřetržitá havarijní služba pro úniky závadných látek; úpravny vody; hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody; vodovody a kanalizace; Průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže; odběry vzorků a zajištění analýz (voda, zemina, stavební materiály); ekologické audity, analýzy rizik a posudky EIA; odradonování; plastikářská výroba; domovní čistírny odpadních vod; semináře a konference; vydávání odborných publikací


provozovatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
adresa: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
telefon: 469 682 303
fax: 469682310
email: ekomonitor@ekomonitor.cz
internet: www.ekomonitor.cz

zařazeno v kategorii adresáře: firemní stránky