Adresář: Mladí ochránci přírody

Jsme celostátní občanské sdružení zaměřené na mimoškolní práci s mladou generací, naše činnost směřuje k celoživotnímu zakotvení kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí u všech našich členů. Naším cílem není výchova akademických přírodozpytců, fanatických ekologů ani skalních ochranářů, ale moderních lidí s vyváženým přístupem k životu, kteří si uvědomují odpovědnost každého člověka za budoucnost sebe i svého okolí. Ve 20 základních článcích s právní subjektivitou pracuje přes 1.400 členů (děti, mládež, dospělí) v pravidelné celoroční činnosti zaměřené na přírodu. Kromě toho koordinujeme několik celostátních aktivit určených všem zájemcům o přírodu (vyhledávání studánek, fotografická soutěž Proměny v přírodě, celostátní Hledání jara, koordinace dobrovolných aktivit Minuta pro Zemi,... – viz www.ekosouteze.cz).


provozovatel: Mladí ochránci přírody
adresa: Praha 2, Dittrichova 9
telefon: 224912466
email: CDM@emop.cz
internet: www.emop.cz

zařazeno v kategorii adresáře: organizace