Adresář: ZO ČSOP 52/01 Podorlicko

ZO ČSOP 52/01 pracuje v České Třebové od roku 1981. Název 'Podorlicko' přijala v roce 2004. Organizace má 30 dospělých členů a 49 dětí ve 2 oddílech MOP - 'Freoni' a 'Puštíci'.

Náplní činnosti je jednak praktická terénní ochrana přírody, jednak ekologická výchova. V terénu pracují členové na údržbě lokality vstavače mužského a v rámci projektu Biodiverzita na mapování orchidejí na Českotřebovsku. Sledují stav studánek v okolí města a pečují o ně. Pravidelně provádí výsadbu stromků v biokoridorech. Vyvěšují ptačí budky a provádí jejich výrobu, čištění a údržbu. V roce 2004 se podíleli na záchranných transferech obojživelníků u Přívratských rybníků.

Organizace je provozovatelem smyslově naučné stezky 'Údolím Skuhrovského potoka' a provozovatelem Ekocentra Podorlicko. Smyslově naučná stezka funguje od roku 2002 a ZO na ní pořádá pravidelně programy pro veřejnost. Pro školy poskytujeme pracovní listy 'Škola na stezce'. Ve spolupráci s Obcí Rybník za finanční podpory Pardubického kraje zajišťuje ZO údržbu informačních tabulí a smyslových prvků.


provozovatel: ZO ČSOP 52/01 Podorlicko
adresa: Táborská 689 Česká Třebová 560 02
internet: www.csop-podorlicko.org

zařazeno v kategorii adresáře: organizace