Adresář: Záchranná stanice Votice

Stanice doplňuje servis organizace z hlediska potřeb veřejnosti, pokud dojde k nalezení zraněného živočicha a tím doplňuje terénní aktivity. Má velký význam také z hlediska výchovy veřejnosti, která stanici často navštěvuje a nebo žádá o pomoc při nálezu zraněného zvířete. Také slouží jako centrum ekologické výchovy pro děti a mládež ze všech typů škol, dětských domovů a široké veřejnosti. Územní působnost stanice jsou střední Čechy vč. Prahy a část jižních Čech.

- pomoc zraněným volně žijícím živočichům a snaha o jejich plnohodnotný návrat zpět do přírody
- služba veřejnosti a státní správě v rámci zajišťování péče o nalezené živočichy
# výchova dětí, mládeže a veřejnosti vztahu ke zvířatům
- nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně


provozovatel: Ochrana fauny Votice
adresa: Komenského nám. 142, 259 01 Votice
telefon: 317 813 178, 603 259 902
email: info@ochranafauny.cz
internet: http://www.ochranafauny.cz

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice