Adresář: Záchranná stanice Vrchlabí

Od června 1997 je ve Vrchlabí otevřen nový útulek pro poraněná či jinak handicapovaná divoká zvířata. Jeho provozovatelem je Správa KRNAP ve Vrchlabí. Úkolem tohoto zařízení je poskytnout poraněným jedincům komplexní ošetření. Uzdravená zvířata jsou vypouštěna zpět do volné přírody.

Útulek je zařízen tak, aby v něm mohla být poskytnuta maximální péče prakticky každému zástupci naší fauny. Dokonce i v případě, že handicap je takový, že toto zvíře nelze vypustit zpět a musí zůstat natrvalo v útulku. Bohužel z kapacitních a hygienických důvodů zde není možné umístit zatoulané psy a kočky.

Pro zdárné vyléčení je důležité, aby se postižený jedinec dostal do útulku co nejdříve, aby mu mohla být poskytnuta kvalifikovaná pomoc. Spousta zvířat umírá díky lidské lhostejnosti, nevědomosti nebo neodborné péči, a to se netýká jen fyzických poranění, ale hlavně špatného zacházení a krmení, které je zvlášť u mláďat velmi náročné.

Celý proces záchrany daného jedince je velice zdlouhavý. Divoká zvířata se v zajetí těžko adaptují a manipulace s nimi je velmi obtížná. Proto je nutné se okamžitě po nalezení poraněného jedince telefonicky informovat na oddělení ochrany přírody Správy KRNAP přes den na čísle
499 456 769, jak správně postupovat a jakou péči nalezenému zvířeti poskytnout, než si ho převezmou pracovníci útulku.


provozovatel: KRNAP
telefon: Ondřejka Bachtíková mobil: 737 890 559 zastupuje: Hana Štefanová mobil: 737 225 421
internet: http://www.krnap.cz/

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice