Adresář: Ekocentrum Podhoubí

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta:
- ekologické výukové programy pro ZŠ a SŠ
- semináře pro pedagogy a studenty VŠ
- akce pro veřejnost
- přírodovědné oddíly
Kulturní projekty:
- výtvarné dílny pro veřejnost
Sociální projekt:
- spolupráce s o.s. Pohoda - pracovní terapie mentálně postižených dospělých


provozovatel: Ekocentrum Podhoubí
adresa: Palmetová 3, 143 00 Praha 4 - Komořany
telefon: 267 914 322; 776 356 959
fax: 267 914 322
email: ekocentrumpodhoubi@seznam.cz
internet: http://www.podhoubi.ecn.cz

zařazeno v kategorii adresáře: organizace