Akce: Ekologické dny Olomouc
16. dubna 2007 až 3. května 2007, Olomouc


Podrobnosti o akci Ekologické dny Olomouc: Setkání lidí, kteří věří, že si mají co říci.
Slavnost, spočívající v tom, že je dost času na společnou poradu,
vyslechnout příběh toho druhého.


ROZPOMÍNÁNÍ A ZTRÁTY PAMĚTI NA PUTOVÁNÍ OD HRADEB K HUMNŮM A ZPĚT.
KRAJINA, MĚSTO, VESNICE, LIDÉ, ČAS.

PROGRAM EDO 2007:


Pondělí 16.4.
19:30
Divadlo hudby Olomouc

PIŠ KAFKA, PIŠ!
DIVADLO SKLEP PRAHA
Slavnostní zahájení programu EDO 2007.
"Sklepáci" poprvé na EDO ve složení David Vávra, Monika Načeva, Jan Slovák a Lenka Vychodilová. Originální hra inspirovaná známými i neznámými díly, deníky, vzpomínkami a milostnými dopisy Felice či Mileně Franze Kafky.

Středa 18.4.
19:30
Sluňákov, Horka nad Moravou
VOLEBNÍM POZOROVATELEM V ZAMBII
TOMÁŠ LINDNER
Demokratické volby v Africe? Západní idea, která na černý kontinent nepatří anebo možný nástroj k řešení afrických problémů? A co řadoví voliči?

Čtvrtek 19.4.
19:30
Sluňákov, Horka nad Moravou
TŘI MĚSÍCE V JEMENU
LUKÁŠ POLICAR
Život, kultura a rozvojová spolupráce v jedné z nejtradičnějších islámských zemích.

Úterý 17.4. - Pátek 20.4.
SLUŇÁKOV - CEA MĚSTA OLOMOUCE
UDRŽITELNÝ ROZVOJ - NOVÉ TRENDY A VÝZVY.
Konference s mezinárodní účastí. Přednášky, diskuse. PO-ČT 10:00 - 17:00.
Pořadatelé: Katedra geografie PřF UP, Geografický ústav SAV, SUŽ ČR SR, ARPOK
Udržitelný rozvoj má tři základní pilíře: environmentální, ekonomický a sociální. Zdůrazňovaný je často především pilíř environmentální. Jakou roli může při prosazování péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj sehrát rozvojová pomoc a spolupráce, především u tzv. nově se objevujících dárců, mezi které středoevropské země patří?

Pátek 20.4.
8:00 – 12:00
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC
CESTA KOLEM SVĚTA
DEN ZEMĚ PRO NEJMENŠÍ V DDM OLOMOUC
Hry a poznání přírody pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ motivované pohádkovými příběhy a životem zvířat z celého světa.

Pátek 20.4.
14:00
UMĚLECKÉ CENTRUM UP, KONVIKT
DARWINOVA NOČNÍ MURA.
HUBERT SAUPER (scénář, kamera, režie 2004).
Děsivé svědectví o krutých dopadech globalizace na lidi žijící v okolí Viktoriina jezera. Ve spolupráci s Academia filmem 2007.

17:00
UMĚLECKÉ CENTRUM UP, KONVIKT
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
HEGEMONIE A INTERPRETACE: DOKUMENTOVAT V ODPOLITIZOVANÉ DOBĚ
Komentovaný výběr několika dokumentárních filmů napříč časem. Politická dimenze subverzivních dokumentárních děl. Devalvace obrazu a informací v dokumentu, vytváření simulaker a virtuálních realit.

Pátek 20.4. - Sobota 21.4.

DIVADLO HUDBY OLOMOUC
ECCE HOMO: (NE)MOCNÝ HRÁČ ZÍTŘKA
Konference s mezioborovým dialogem.
Pá 20.4. Terorismus 13:15–15:00: Ivo Samson, Oldřich Bureš, Ludmila Čírtková.
Pá 20.4. Střet Kultur 15:15-19:00: R. Joch, M. Filo, D. Topinka, P. Černý, P. Papoušek.
So 21.4. Výzvy nové doby. 9:00-11:35: Fr. Petrášek, Václav Bělohradský, Josef Novák.
So 21.4. Diskuse. 12:40: Š. Hrib, R. Joch, R. Brázda, A. Hogenová.
Pořádá Česká asociace studentů psychologie. K účasti nutná registrace htpp://www.eccehomo.upol.cz.


Sobota 21.4.
10:00 – 16:00
ZOO OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC
Hravé soutěže pro děti a rodiče. Tajemný Madagaskar.
Pořádá ZOO Olomouc ve spolupráci s DDM Olomouc.

Sobota 21.4.
cyklisté 8:30
sraz Horní náměstí Olomouc
pěší 9:30
Cholina, kostel Navštívení Panny Marie
KRAJINA HANÉ POD RAMPACHEM.
KRAJINA UZDRAVENÍ DUŠE A TĚLA.
JÁN KADLEC
Zázračné studánky, zázračné sochy, zapomenuté rituály, poutě a procesí, zaniklé osady. Výlet zaměřený na poznání krajiny Hané a drobných památek v okolí obce Choliny a hory Rampách. Příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Krajina očima básníka Jana Čepa.
Délka trasy bude dohodnuta na místě podle počasí a časových možností účastníků.
Hlídání kol v Cholině zajištěno.
Zahájení akce: Cholina – sraz nad kostelem Navštívení Panny Marie v 9:30.
Program ve spolupráci s organizací Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní a Kolmo 2007 (www.kolmo.cz).

Neděle 22.4.
9:00
sraz účastníků HL. VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ, nást.E, MHD 11
DEN ZEMĚ V LESE (SÁZENÍ STROMŮ)
Pomozte zlepšit druhovou skladbu v lesích Sv. Kopečka u Olomouce. Výsadba jedle bělokoré - původní dřeviny přirozené druhové skladby na tomto místě. Zastoupení jedle v lesích je 20x nižší, než by odpovídalo přirozené skladbě lesa. Procházka s lesníkem po loňských výsadbách a pomoc mladým stromům. Akci pořádá Hnutí DUHA Olomouc.

Úterý 24.4.
16:00
DDM OLOMOUC (GALERIE)
VERNISÁŽ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE LESNÍ SVĚT
Výstava výtvarných prací dětí ze soutěže Poznej a chraň. Pořádá DDM Olomouc.

19:00
UMĚLECKÉ CENTRUM UP, KONVIKT
IRÁK ANEB CESTA K PODPOŘE IRÁCKÉ SPOLEČNOSTI
IGOR KLIMEŠ
Další z oblíbených Rozvojových večerů, které pořádá, tentokrát poprvé ve spolupráci s EDO, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (www.arpok.cz).

Středa 25.4.
20:00
Sluňákov, Horka Nad Moravou
BESEDA
S VÁCLAVEM BĚLOHRADSKÝM A BEDŘICHEM MOLDANEM
v rámci semináře „Ekologické myšlení pro ekology“ přístupná veřejnosti
O ekologickém vzdělávání, ekologických hnutích a ekologické politice.

Čtvrtek 26.4.
19:30
Divadlo hudby Olomouc
JIŘÍ SMRŽ, koncert
Jiří Smrž začínal ve skupinách Sem tam a Minnesengři. Jeho první samostatné CD \\\"Dědičná krev\\\" vzbudilo velký zájem díky svým nevšedním textům. V roce 2005 druhé CD \\\"Poslední láska\\\" získalo cenu \\\"Anděl 2005\\\". „Slyším zvuk nebeské harpuny / která nikdy nechybí / ale musím vynořit se na chvíli / tak na jeden nádech velryby\\\".

Čtvrtek 26.4.
22:00
Sluňákov, Horka nad Moravou
VLADIMÍR SUCHÁNEK
ANDREJ TARKOVSKIJ
Duchovně estetické zachycení světa člověka a přírody díle filmového tvůrce s ukázkami z jeho filmů. V rámci semináře „Ekologické myšlení“ - přístupné nespavé veřejnosti.
Vladimír Suchánek (narozen 1949 v Turnově) vystudoval Všesvazový státní institut kinematografie (VGIK) v Moskvě. Po návratu natáčí několik dokumentů a poetických dokumentárních esejí. Pro neskrývané náboženské přesvědčení a pro aktivitu v této oblasti se pro něj stává hraný film uzavřenou oblastí tvorby. V r.1985 spoluzakládá v Olomouci ilegální křesťanské Videostudio Velehrad. Od r.1986 už nemůže ve filmu pracovat vůbec. Pracuje příležitostně jako prodavač novin, domovník, pracovník musea. V letech 1986-1989 absolvuje ilegální bytový kurs »Teologie Agapé« u prof.ThDr.P.Josefa Zvěřiny. Organizuje ilegální bytové kursy uměleckého vzdělávání. Publikuje v samizdatu a točí filmy ve Videostudiu Velehrad. Vede ilegální křesťanský filmový klubový seminář: »Filmové umělecké dílo jako mystagogie«. Po změně společensko-politického systému v ČSSR v r.1989 mohl dokončit svůj hraný film »ZIMNÍ KRAJINA S PASTÍ NA PTÁKY«. Realizuje hraný triptych »VIA LUCIS«, podle vlastního, dříve zakázaného scénáře. V r.1992 nastupuje na Katedru teorie a dějin dramatických umění a literatury FF UP Olomouc jako odborný asistent.
Andrej Tarkovskij (4.4.1932-29.12.1986) je velký ruský režisér, který patří k nejvýraznějším postavám autorského filmu posledních desetiletí. Z jeho filmografie: Válec a housle (diplomní film), Ivanovo dětství, Andrej Rublev, Solaris, Zrcadlo, Stalker, Nostalgie a Oběť.

Pátek – Pondělí 27. - 29.4. 2007

Pátek 27.4.

BESEDY V DIVADLE HUDBY OLOMOUC:

16:00
ŠUMNÁ ARCHITEKTURA V ŠUMNÉ KRAJINĚ
RADOVAN LIPUS, JINDŘICH ŠTREIT, MILOŠ ŠEJN
Lidé, krajina, architektura, umění s cestomilem a architektomilem, autorem projektu Šumná města Radovanem Lipusem, s fotografem vesnického života a nejrůznějších prostředí výskytu lidí Jindřichem Štreitem a s originálním umělcem zkoumajícím doteky člověka s krajinou Milošem Šejnem.

18:00
JIŘÍ ZEMÁNEK
O ŘEČI VĚTRU A DECHU.
O významu vzduchu v tradiční kosmologii a spiritualitě, v umění a ekologii 19.-21. století.

20:00
STANISLAV KOMÁREK
K ČEMU JE NÁM DOBRÉ ZAPOMÍNÁNÍ.
Zapomínání je naprosto nutné nejen proto, aby se lidé nepřehltili jednotlivostmi, ale zejména proto, aby si uchovali pocit sebeúcty. Proto nevědomí vymazává vzpomínky na trapnosti a pochybení a nechává vyvstávat vlastní obraz v \\\"revidované\\\" podobě, ne nepodobné oficiálním životopisům diktátorů.

Sobota 28.4.

DOPOLEDNÍ PROGRAM: VÝLETY

8:00
Centrum ekologických aktivit Sluňákov (Horka)
RANÍČEK S JIŘÍM ZEMÁNKEM
Přivítání rána a přírody na střeše a v okolí nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou.


10:00
sraz: Horní náměstí (model)
OD HRADEB K HUMNŮM
JIŘÍ SÁDLO
Procházka geobotanická z města do přírodní rezervace. Urbanizace, suburbanizace a krajina, hrozby a krásy které potkáte cestou. Včetně tajemného a skrytého.

10:00
sraz: Horní náměstí (model)
PROCHÁZKA MĚSTSKOU KRAJINOU
ARCHITEKTURA MEZI VÁLKAMI
JAKUB POTŮČEK
Procházka s hlavami nahoru a s pohledy upřenými na domy a jejich příběhy s pracovníkem Musea umění Olomouc, žákem Rostislava Šváchy, Jakubem Potůčkem. Přestože olomoucká meziválečná architektura, co se kvality týče nemohla zdaleka konkurovat pražské, brněnské, královéhradecké, ba ani prostějovské scéně, najdeme ve městě, především v tzv. úřední čtvrti celou řadu kvalitních realizací, pod kterými je podepsána několik architektů zvučných jmen. Během procházky jarní Olomoucí uvidíme práce L. Šlapety, J. Groaga, H. Stratila nebo J. Štěpánka.

BESEDY V DIVADLE HUDBY:

14:00
DUŠAN TŘEŠTÍK
CO DĚLAT? ČESKÝ STÁT A NÁROD NA PRAHU 21. STOLETÍ
Současný evropský národ by měl být společenstvím občanů spojujících se za účelem dosažení alespoň minimálních společných cílů. Totéž ale platí o státu. Státy by neměly dějinami zastírat svůj pragmatický účel a smysl. Velkolepá konstrukce Evropy by byla úplně nesrozumitelná, kdyby se opírala o beztvarou množinu individuí existujících současně a rovnoměrně v mnoha společenských rolích a majících mnohé často protichůdné zájmy, musí se opírat o ta jejich seskupení, která ještě jakž takž existují - tj. o národy. Hlavní otázkou tedy je, jsou-li Čechové takovým národem. Nejsou, ale možná mají reálnou šanci, aby se jím stali.

15:30
PAVEL BARŠA, MARTIN ŠKABRAHA, DUŠAN TŘEŠTÍK
EVROPA: JEJÍ SÍLA, SLABOST, TRADICE.
Opouští Evropa tradice na kterých byla založena? Ale jaké tradice to jsou? Obhajuje tyto tradice nyní USA? Není vlastně přpaná slabost nakonec síla?

18:00
FRANTIŠEK SKÁLA
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH CÍLKA A LÍDY.
Skutečný příběh Cílka a Lidy v podání výtvarníka (Tvrdohlaví), který proslul svou pěší poutí do Benátek a komiksem Velké putování Vlase a Brady.

20:00
TOMÁŠ ŠKRDLANT
EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ
Potlach nad filmem Ekologické myšlení a sborníkem Krajinou pochybností, který poprve v historii EDO zachycuje příspěvky z festivalu (oficiální premiéra filmu i sborníku), Tomáš Škrdlant, Zdeněk Kratochvíl, a další hosté Ekologických dnů Olomouc, …
Neděle 29.4.

9:30 – 12:00
DOPOLEDNÍ PROGRAM: VÝLETY

9:30
sraz: Sluňákov (Horka)
OD HUMEN K HRADBÁM
PŘÍRODA, KRAJINA, PAMĚŤ
MEZI HORKOU NAD MORAVOU A OLOMOUCÍ
JÁN KADLEC
Vlastivědná vycházka zaměřená na poznání krajiny, archeologických nálezů, drobných památek obce Horka nad Moravou a okolí. Hráze bývalých rybníků, drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Krajina očima pravěkého lovce a rybáře, život paleolitického lovce, neolitického pastevce, rybáře i středověkého kováře. To vše na cestě do Olomouce Hejčína. Délka trasy bude dohodnuta na místě podle počasí a časových možností účastníků (5-7 km). Program ve spolupráci s organizací Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní.

10:00
sraz: Horní náměstí Olomouc (model)
OLOMOUCÍ PO STOPÁCH OSOBNOSTÍ
MILAN TICHÁK, PAVEL MAŇÁK, JAKUB POTŮČEK
Procházka místy, které jsou spojeny s příběhy zajímavých lidí, kteří se zapsali do paměti města a jeho obyvatel. Tak jako například architekt, spisovatel a filosof, olomoucký rodák Paul Engelmann, jehož na počátku 20. století spojovaly přátelské svazky s významnými osobnostmi rakouské moderny (Adolf Loos, Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Martin Buber, Max Zweig).

13:30
JIŘÍ FIALA, PAVEL MAŇÁK.
WITTGENSTEIN A OLOMOUC
Slavný filosof Ludwig Wittgenstein sloužil na Hané jako voják a v olomouckých uličkách s Paulem Engelmannem probírali jeho stěžejní fiosofické dílo Tractatus.

15:00
ZDENĚK KRATOCHVÍL
KRAJINA JAKO PAMĚT A RŮZNÉ POVAHY MÍST
Struktura krajiny není jednorázový odlitek, ale srostlice mnoha odlitků, živých procesů, dějů i záměrných zásahů. Místo i krajina jsou na jedné straně jakýmsi inspirátorem i mírným cenzorem, na druhé fyzicky realizovanou pamětí. Příklady hlavně z náboženské dimenze krajiny.

16:30
NAĎA JOHANISOVÁ,VÁCLAV ŽÁK
ŽIVOT NA DLUH
Proč se stále více zadlužují občané, firmy i celé vlády? Vznikají nové peníze jako dluh - a co to pro nás znamená? Je nějaká souvislost mezi dluhem ekonomickým a ekologickým? A jak z toho všeho ven?


18:00
HANA KOLÁŘOVÁ a další hosté
HLEDÁNÍ DOBRÉ SMRTI
Stejnojmenný film Tomáše Škrdlanta jako východisko k diskuzi o podobách smrti v životě člověka.

Neděle 29.4.
19:30
Divadlo hudby Olomouc
MINISTERSKÝ POTLACH
SETKÁNÍ S MINISTREM MARTINEM BURSÍKEM
a dalšími hosty
tradičně o aktuálních ekologických a společenských problémech.

Pondělí 30.4.
19:30
Divadlo hudby Olomouc
SEPP MALL
KRAJINA, KTERÁ SE SKLÁDÁ Z NEPŘÍTOMNOSTÍ
Večer poezie Seppa Malla (*1955) současného básníka působícího v Meranu v Jižním Tyrolsku. Merano bude na večeru představeno. Autorské čtení z prvního českého výboru jeho lyriky Nein sagen und andere Gedichte / Říci ne a jiné básně, jenž vychází v překladu Sabine Eschgfäller v dvoujazyčném vydání v Olomouci.
Večer je pořádán ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák a dvouměsíčníkem Listy.

EKOJARMARK
Občané, ekologická hnutí, humanitární organizace, řemeslníci a umělci. Informace o životním prostředí, tradiční řemesla, alternativní životní styl, netradiční zdroje energie, hudba, divadlo, hry pro rodiče s dětmi. Vyhlídka z radniční věže.
KONCERT EDO 2007 – 1.5. Horní náměstí Olomouc:
9:00 AM ÚLET
10:00 KOA
11:30 CELTIC CROSS
13:00 TRINI
14:30 TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
16:00 TAM TAM ORCHESTRA
17:30 PETER LIPA BAND

V případě špatného počasí koncert : U KLUB Olomouc


DivadlA pro rodiče s dětmi na nádvoří radnicE:
9,30; 10,30; 11,30 hod. DIVADLO ŠTĚK HRANICE (v jednání)Čtvrtek 3.5.
20:00
Chrám Svatého Michala
VARHANNÍ KONCERT. HIROKO INOUE (Japonsko).
Slavnostní zakončení EDO 2007 s výjimečnou varhanicí.
Slavnostní zakončení EDO 2007 s výjimečnou varhanicí.
Program: Georg Boehm: Preludium C dur, Johann Sebastian Bach: Chorální předehra \\\"Ich ruf’zu dir, Herr Jesu Christ\\\", BWV 639, Toccata a fuga F dur, BWV 540, Partita g moll \\\"Sei gegrüsset, Jesu gütig\\\", BWV 768, Michail Tariverdiev: Chorální preludium c moll „Podle starých mistrů“, Michio Miyagi-Hiroko Inoue: \\\"Jarní moře\\\", Jan Grossmann: Introdukce a passacaglia, César Franck: Preludium, fuga a variace, Charles-MarieWidor: Allegro z VI. symfonie pro varhany.

VÝSTAVY EKOLOGICKÝCH DNŮ OLOMOUC 2007

● 16.4.– 11.5. 2007 >>> DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC, GALERIE
LESNÍ SVĚT (VÝTVARNÁ SOUTĚZ POZNEJ A CHRAŇ)
Výstava dětských prací vybraných porotou soutěže. Vernisáž 24.4. od 16 hodin. Pořádá DDM Olomouc.

● 23.4.– 1.5. 2007 (9:00-17:00, mimo víkend) >>> HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
VÝSTAVA O ODPADECH NA OLOMOUCKU
Aktuální informace o tom, co se děje s komunálním i tříděným odpadem v
Olomouci. Proč není spalování odpadů řešením? A co skládky? Možnost prohlídky meziproduktů recyklace. Víte o možnosti kompostování v paneláku? Přijďte si prohlédnout náš žížalový kompostér!. Pořádá Hnutí DUHA Olomouc.

● 30.4.– 18.5. 2007 >>> SÍDLO OLOMOUCKÉHO KRAJE (předsálí kongresového sálu)
OSTRAVSKÉ MENHIRY. VOJTĚCH BARTEK.
Fotografická výstava pořádaná ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Olomouckým krajem.

● 30.4. – 1.5. 2007 >>> HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
JURTA – MONGOLSKO
Mongolsko představené na fotografiích a také prostřednictvím originálního nábytku. Lidé se budou moci seznámit s činností organizací SPM, INEX a Agentury rozvojové pomoci Olomouckého kraje. Stavba jurty 30.4. od 16 hodin. Pořádají: INEX-SDA a Společnost přátel Mongolska.

VE SPOLUPRÁCI S FESTIVALEM DIVADELNÍ FLÓRA 2007 1.5. 2007 (Člověk mezi lidmi)

11:00 Moravské divadlo, za oponou (Witold Gombrowicz)
FERDYDURKE – TEATR PROVISORIUM a KOMPANIA TEATR LUBLIN (PL)

16:30 Divadlo hudby (Mario Geraldi)
ZLOMATKA – DIVADLO V ŘEZNICKÉ

20:00 Moravské divadlo (Božena Němcová)
DIVÁ BÁRA – SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ (r: J.A. Pitínský)

DOPROVODNÉ PROGRAMY EDO 2007
Za obsahovou náplň programů odpovídají pořádající organizace

So 14.4. 8:00
SRAZ PŘIHLÁŠENÝCH U LETADLA, OLOMOUC.
EKOFARMY NA JAŘE. EXKURZE. Pečení biochleba v Leštině, chov slepic v Bílé vodě a farma s chovem ovcí, skotu a koní (včetně projížďky pro odvážné). Biosvačina na cestu. 200 Kč poplatek za exkurzi pro předem přihlášené na telefonu 731 171 893. Pořádá: Hnutí Brontosaurus Jeseníky.

Čt 19.4. 18:00
GALERIE U MLOKA, P CENTRUM
POROD JE KRÁSNÝ. Pořádá: Hnutí za aktivní mateřství.

So 21.4. 18:00
BUDDHISTICKÉ CENTRUM GOTAMA (ulice 28. října 5)
JE MEZINÁBOZENSKÝ DIALOG K NĚČEMU DOBRÝ?
Pořádá: Buddhistické centrum Gotama

Út 24.4. 18:00
CAFE ART RUSTICO (podchod k nádr. BUS, Ostravská 31)
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU REALITA.TV. Vše na téma ochrana a záchrana zvířat.
Pořádají: Ochránci hospodářských zvířat.

Út 24.4. 18:00
BUDDHISTICKÉ CENTRUM GOTAMA (ulice 28. října 5)
BUDDHISTICKÝ VEČÍREK. DVEŘE STÁLE OTEVRENÉ. Party pro veřejnost i praktikující. Pořádá: Buddhistické centrum Gotama.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POZNEJ A CHRAŇ
PROGRAMY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO ŠKOLY
SEMINÁŘ EOLOGICKÉ MYŠLENÍ PRO EKOLOGY
a další programy
www.olomoucko.cz

Spolupořadatelé EDO 2007:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OLOMOUCKÝ KRAJ, MŽP ČR
Moravské divadlo Olomouc - Divadelní Flóra, Divadlo hudby Olomouc,
Česká asociace studentů psychologie, Dům dětí a mládeže Olomouc,
ZO 71/02 ČSOP Upolín, Olomouc historická, Unie pro řeku Moravu,
ZOO Olomouc - Svatý Kopeček, Odbor životního prostředí MmOl,
Odbor vnějších vztahů a informaci MmOl, Agentura ochrany přírody a krajiny,
Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Kolmo 2007, Centrum dopravního výzkumu,Studio Virtualit, Zdravotní ústav Olomouc, Rádio Čas, Deník Metro,
Buddhistické centrum Gotama, Realita.tv,
Dvouměsíčník Listy, Technické služby města Ol., Petr Planý.
EDO 2007 podpořili:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
OLOMOUCKÝ KRAJ,
Profit, DopravnÍ podnik MĚSTA OLOMOUCE,
OLOMOUC TŘÍDÍ ODPAD.Mediálními partnery EDO 2007 jsou:
TV MORAVA, s.r.o.,
MF DNES Olomouc,
ČESKÝ ROZHLAS Olomouc

Změny programu pravděpodobné.


termín konání: pondělí 16. dubna 2007 až čtvrtek 3. května 2007
místo akce: Olomouc ,

pořadatel: EC Sluňákov, statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, MŽP ČR
telefon: 585 378 345
email: info@slunakov.cz
internet: www.slunakov.cz