Význam slova 'Břehový porost'


zbytek přirozených lužních lesů kolem vodních toků.; Dnes jsou břehové porosty uměle vysazovány. Zpevňují břehy, chrání před záplavami, zlepšují mikroklima. Kořeny čeří vodu, koruny porostů zastiňují hladinu a snižují tak výpar. Poskytují refugium drobné zvěři, hmyzu. Mají význam i při samočištění vody /olše/.

Pojmy související s výrazem 'Břehový porost':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.