Význam slova 'Heterozygot'


Organismus, ne jehož lokusu jsou přítomné obě alely v alelickém páru nestejné. Ovládaný znak se projevuje nejednoznačně, protože o jeho projevu je geneticky rozhodnuto se dvěma možnými výsledky. Na výsledném znaku se v takovém případě budou obě alely nějakým způsobem spolupodílet. Záleží na jejich vzájemném poměru sil. Homozygot tedy má na svém lokusu vždy dvě alely stejného typu. Z toho vyplývá, že může být buď dominantní homozygotem nebo recesivním homozygotem. Heterozygot může mít na sledovaném lokusu jednu alelu dominantní a druhou recesivní = úplná dominance., anebo dojde k situaci, kdy ani jedna z přítomného páru alel není zcela dominantní, což znamená, že ani jedna z alel není té druhé zcela podřízena. V tomto případě hovoříme o neúplné dominanci.

Pojmy související s výrazem 'Heterozygot':

Alela

Dominance

Homozygot

Lokus


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.