Význam slova 'Sukcese'


Nesezónní a plynulý sled nástupů, zvětšování, ústupů a zániku celého rodu populací na určitém místě; postupný dlouholetý vývoj krajiny - ekosystému, jehož konečným stádiem je již dále neměnná krajina - klimax.; Sukcesi rozlišujeme primární - na místě, kde dosud nikdy nebyl život (vyvřelý ostrov, výsypky) a sukcesi sekundárn í - kde již život dříve byl, ale nyní vlivem okolností ustal (vypálený les).Pojmy související s výrazem 'Sukcese':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.