Adresář: Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Fakulta životního prostředí rozvíjí obory ekologie, životního prostředí, environmentálního modelování, vodního hospodářství, ochrany půdy, krajinných a pozemkových úprav, územního plánování, posuzování vlivů, odpadů, starých zátěží a obnovitelných zdrojů.


adresa: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol
telefon: 224384351
internet: www.fzp.czu.cz

zařazeno v kategorii adresáře: vzdělávání