Adresář: Záchranná stanice Rokycany

Důvodem přijetí do stanice jsou především ptáci popálení elektrickým proudem na sloupech elektrického vedení nebo živočichové zranění dopravními či mechanizačními prostředky . V hnízdní době se k nám dostává velké množství ptačích mláďat předčasně vylétlých nebo vypadlých z hnízd a u savců odložená mláďata . V zimě pak řešíme několik případů vysílených jedinců vlivem nepříznivých klimatických podmínek .

Záchrana zraněných či jinak poškozených živočichů a jejich opětovný návrat do přírody však není jediným úkolem záchranné stanice . K dalším zajímavým úkolům patří odchov vybraných druhů dravců a sov . Z dravců se stanice v úzké spolupráci s Mgr. Janem Kumberou věnuje odchovu raroha velkého a realizuje projekt " Repatriace rarohů velkých " v severním Čechách , přičemž do současnosti bylo vypuštěno v Ústí nad Labem deset těchto krásných sokolovitých dravců a již dnes jsou známy dílčí výsledky - celoroční výskyt dravců s pravděpodobností hnízdění . Ze sov se pak stanice věnuje odchovu sovy pálené a její opětovné vypouštění do míst , kde dříve hnízdila . Zvolená metodika volného letu ukazuje na velmi dobré výsledky a patnáct vypuštěných a okroužkovaných sov pálených je pravidelně pozorováno na místě vypuštění . Projekt bude pokračovat i v dalších letech.

Stanice se zaměřuje i na ekologickou výchovu , neboť bez výchovné a osvětové činnosti by smysl zařízení nebyl zcela naplněn.

Stanici najdete v centru Rokycan nedaleko vlakového nádraží / cca 5 minut chůze / na zahradě rodinného domku


provozovatel: Rokycany
adresa: Švermova 748/II Rokycany 337 01
telefon: 371 722 686, 603 239 922, 604 130 618
email: pavel.moulis@tiscali.cz
internet: http://home.tiscali.cz/cz054890/index0.html

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice