Adresář: Záchranná stanice Praha - Jinonice

Léčení a rehabilitace zraněných a jinak poškozených jedinců a jejich vypuštění do přírody (daří se téměř ve 2/3 případů). Zajištění péče o zvláště chráněné živočichy, zabavené z nelegálních držení na zákl. zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Výchovné a osvětové působení na veřejnost, zejména na děti a mládež, s případným využitím trvale poškozených jedinců, především zvláště chráněných druhů živočichů.


provozovatel: 11/28 ZO ČSOP
adresa: ZS Jinonice Mezi Rolemi Praha 5
telefon: 602 205 070, 604 201 846
email: zs.praha@volny.cz
internet: http://www.zs.praha.zde.cz

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice