Kotlíkové dotace - nově na výměnu všech druhů kotlů na uhlí

autor: Lenka Kadlíková
Ministerstvo životního prostředí přišlo s novinkou. Od září bude možné žádat o dotaci i na výměnu kotlů na uhlí ve vyšších emisních třídách. Budou ovšem nižší a nejde o Kotlíkovou dotaci od krajů, ale o dotaci z programu Nová zelená úsporám.


Kotle v 1 a 2 emisní třídě nebude možné provozovat

Jak je již delší dobu známo, od září nebude možné legálně provozovat kotle na uhlí v 1 a 2 emisní třídě. Při používání se člověk vystavuje riziku pokuty. Nicméně Hladík avizoval, že pokud bude požádáno o dotaci, kontrolóři k tomu budou přihlížet.

Požádejte ještě za současných podmínek

O dotaci bude možné žádat i v po srpnu, nicméně bude nižší. Takže se určitě vyplatí na staré kotle v emisní třídě 1 a 2 zažádat ještě nyní.

Od září všechny kotle na uhlí

O výměnu mohou požádat nejen ti, kteří chtějí vyměnit brzy nevyhovující kotel 1. a 2. emisní třídy, ale také ty domácnosti, které využívají zdroj tepla na pevná fosilní paliva 3., 4, či 5. třídy. „Touto dotační podporou chceme motivovat domácnosti k tomu, aby si postupně vyměnily všechny uhelné kotle. Prach a rakovinotvorný benzo[a]pyren, které se při spalování uvolňují, jsou jednoduše problém. To, čím doma topíme, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší i na naše zdraví. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR. Analýza ČHMÚ na příkladu modelové obce ukázala, že při výměně jednoho tisíce starých uhelných kotlů na uhlí či dřevo za ekologičtější zdroj se sníží emise prachu o 88–91 % a u benzo[a]pyrenu o 88–90 %,” říká ministr životního prostředí Hladík.

U Kraje od září nepochodíte

Dotace na výměnu starého kotle na uhlí bude od září součástí dotačního programu Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light, které spravuje Státní font životního prostřední.

Zvýhodněnou podporu v programu Nová zelená úsporám light na výměnu kotle budou moci využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. „Výše podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a nově i uhelných kotlů vyšších emisních tříd například za moderní kotel na biomasu (pelety nebo kusové dřevo) bude 110 tisíc korun nebo za tepelné čerpadlo až 150 tisíc korun, případně a 50 000 Kč na lokální zdroje na biomasu. Nově se nízkopříjmovým domácnostem otevře možnost výhodněji vyměnit i další neekologické zdroje vytápění – kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle,” vyjmenovává ministr Hladík.

„Jedná se o prostředky z Národního plánu obnovy, které je možné využít pouze do konce příštího roku, celková alokace je 2 miliardy korun a výše dotace bude nižší, než je tomu ve stávajících kotlíkových dotacích. Domácnostem budou pomáhat naši poradci a pro výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy to bude poslední šance ” uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pro ostatní domácnosti zůstává standardní program Nová zelená úsporám. Ten nabízí široké možnosti podpory při výměně nejen nejvíce špinavých kotlů 1. a 2. emisní třídy, ale také na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla. I tady dochází ke změně. „U tepelných čerpadel bude nově výše 130 tisíc korun, na pořízení kotle na biomasu bude dotace až 90 tisíc a na topidla 35 tisíc,” popisuje ministr Hladík.

„Cílem programů pod hlavičkou NZÚ je pomoci co největšímu počtu lidí, kteří to potřebují. Zejména proto, že v současné době končí možnost provozovat kotle na uhlí první a druhé emisní třídy a budoucí energetická koncepce počítá s dalším poklesem využívání fosilních paliv včetně zemního plynu. To je i důvod, proč se programy NZÚ od září otevřou novým žadatelům i v oblasti výměn dalších zdrojů vytápění jako jsou kotle na topné oleje či lokální topidla na pevná paliva. Dotaci je možné získat i na výměnu elektrického vytápění nebo plynového kotle za tepelné čerpadlo,” říká Petr Valdman.

Zdroj: MŽPtémata článku:
autor:
datum vydání:
27. června 2024


Diskuze k článku „Kotlíkové dotace - nově na výměnu všech druhů kotlů na uhlí“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!