Nová evropská pravidla obnovy přírody definitivně schválena, a nejen ta!

autor:
Evropské státy, včetně ČR, včera těsně chválili kontroverzní legislativu pro obnovu přírody tzv. Nature Restoration Law, která je součástí Greendealu. Zásadní je, že tato legislativa neřeší již chráněné oblasti, ale snaží se nastartovat obnovu těch degradovaných. Neznamená to však, že se z polí stanou neobhospodařované džungle, jak to někteří prezentují. Schválena byla i další důležitá legislativa.

Jde o to, vytvořit fungující ekosystémy s velkou biodiverzitou, která napomůže zmírnit dopady klimatické změny. Jde zejména o obydlené lokality, zemedělské plochy a průmyslové lesy. Celkové závazky podstatě zůstávají tak jak byly navrženy a schváleny evropským parlamentem. Změny nastaly ve způsobech jak těmto závazkům dostát.

Cílem nařízení o obnově přírody je zavedení takových opatření která povedou k obnově na 20 procentech pevninských a mořských oblastí do roku 2030, a u všech ekosystémů, které potřebují obnovu do roku 2050. Podle Evropské komise je v současnosti 80 procent všech přírodních stanovišť a 70 procent půdy na území EU ve špatném stavu. Nařízení ovšem NEříká, že na takovém procentu bude příroda ve smyslu neobdělávaný kus země. Znamená to, že se na ní začne hospodařit přírodě blízkým způsobem. .

Cesta nebyla a možná ještě nebude jednoduchá

Po schválení v Evrospském parlamentu to vypadalo, že je vyhráno, schválení radou měla být jen formalita. Nicméně se ukázalo, že některé státy změnily svůj názor a Radou by zákon v podobě v jaké byl schválen parlamentem neprošel. Nastalo tedy dlouhé vyjednávání, které ovšem nebylo na škodu. K takto důležité věci je potřeba najít co nejlepší konsenzus. To se podařilo a nyní je na jednotlivých státech jak se poperou s vlastními plány obnovy, tak aby byl splněn závazek daný novou legislativou. V médiích se objevila roztžka v rakouské vládě, které se nelíbí hlas pro jejich ministryně. Právě rakosuký hlas byl zásadní.

Z vyjádření Ministra Hladíka já osobně považuji za zásadní tohle:

„Jde o naprosto nezbytný krok, který pomůže v boji proti úbytku biologické rozmanitosti a změně klimatu, ale také z hlediska mezinárodní důvěryhodnosti EU jako světového lídra v oblasti ochrany životního prostředí. „Nemůžeme už přírodu pouze chránit, ale musíme ji obnovovat. “ Je to právě ministr Hladík, který se velmi podstatně zasadil o vyjednaný kompromis. To ví bohužel málokdo.

Další komentáře

„Zaprvé jsme si zvykli, že ochrana přírody je úkol pro ochránce přírody. Tady to neplatí. Obnova přírody je společný úkol pro ochránce přírody, zemědělce a lesníky, myslivce, radnice, developery či architekty, pro velké firmy a banky.“ píše, mimo jiné, Vojtěch Kotecký z centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
ve svém komentáři pro https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtech-kotecky-evropske-staty-schvalily-nova-pravidla-obnovy-prirody.par-postrehu-co-to-znamenaEkolist.

Ladislav Miko poradce prezidenta v otázkách ŽP , bývalý ministr ŽP, spolupracovník ministerstva ŽP a EK
„NRL schváleno! S dobrým pocitem, že velký podíl na výsledku měla ČR a konkrétně práce ministra ŽP P. Hladíka. Na COP do Cali nepojede Evropa s prázdnýma rukama!“

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA
, k tomu řekl: „Schválení tzv. zákona o obnově přírody je skvělou zprávou pro přírodu i pro společnost. Bez obnovy přírody nemůžeme zvrátit alarmující úbytek biodiverzity nebo připravit naši společnost na dopady klimatické změny. I díky podpoře ministra Petra Hladíka může nyní Česko začít připravovat svůj národní plán, jak cílů zákona dosáhne co nejsmysluplněji a nejefektivněji. Naše lesy i zemědělská krajina to potřebují.“

Vlastimil Karlík, odborník na ochranu přírody ze spolku Arnika
k tomu dodává: „Zákon od počátku podporovala a sledovala evropská občanská společnost. Petici za jeho schválení podepsalo přes milion evropských občanů, podporu vyjádřilo přes 6000 vědců, více než 100 ekonomických subjektů a občanská sdružení z celé Evropy.”

Jan Freidinger, vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace
 „Obnova a ochrana přírody je náš nejlepší spojenec v době klimatické krize. Pomůže všem, kteří již dnes čelí dopadům změn klimatu, od farmářů po lidi ve městech, které sužují vlny veder. Je proto těžko pochopitelné, že se z procesu přijímání stala doslova kovbojka a dlouho se zdálo, že zákon skončí pod stolem. Na druhou stranu je povzbuzující vidět, že existují politici, kteří zákon o obnově přírody uhájili i v nejkritičtějších chvílích a že mezi ně patří i ministr Petr Hladík.” 

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické
 „Schválení nařízení o obnově přírody je skutečně přelomové. Je to poprvé v historii, kdy se součástí právního řádu stává povinnost obnovovat přírodu. Evropa tímto rozhodnutím potvrzuje, že dokáže uvažovat v širších souvislostech a vidí dál, než za horizont jednoho volebního období. Přírodu potřebujeme všichni, abychom mohli dýchat, pít a jíst, ale i abychom si měli kde odpočinout nebo z čeho se radovat. Obnova přírody bude trvat desetiletí, ale právě proto je potřeba začít už dnes. Dnešní rozhodnutí je obrovským vítězstvím budoucích generací nad pohodlností těch současných.”

Pavel Šremer, místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
upozorňuje, že přijaté výsledné znění legislativy k obnově přírody je sice daleko slabší, než původní návrh Evropské komise, ale je důležitým začátkem obnovy evropské přírody a krajiny: ”Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na její přípravě, včetně našich českých reprezentantů, kteří odvedli velký kus práce zvláště při našem předsednictví  v Radě EU i později.”

I půda má konečně legislativní ochranu na evropské úrovni

Trošku opomíjenou skutečností je, že v rámci tohoto jednán íbyla schválena i další důležitá legislativa a to je směrnice o monitorování půdy, jejímž cílem je nasměrovat EU na cestu ke zdravé půdě do roku 2050. Evropská komise navrhla několik opatření, včetně rámce pro monitorování, hlavních zásad udržitelného hospodaření s půdou a řešení zdravotních a environmentálních rizik souvisejících s kontaminací půdy.

Půda představuje jedinou složku životního prostředí, jejíž ochrana nebyla dosud na úrovni Evropské unie legislativně ukotvena. Velmi mě proto těší, že společná usilovná práce vedla k současné podobě návrhu, který dle mého názoru vhodně harmonizuje sledování půd napříč členskými státy a zároveň umožňuje navázat na dobrou praxi na národní úrovni. Problematika ochrany půdy je jednou z priorit Ministerstva životního prostředí a věřím, že nová směrnice bude vhodným nástrojem pro její řešení," říká Petr Hladík.

A nejen to

“Rada dále schválila společnou pozici ke směrnici o environmentálních tvrzeních. Ta má zajistit, aby se v celé EU používala spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná environmentální tvrzení a tím se eliminovala tvrzení zavádějící. Ministři zároveň jednomyslně schválili závěry Rady k Osmému akčnímu programu pro životní prostředí. Jejich cílem je hlavně poskytnout pokyny pro další postup na cestě k ekologické, spravedlivé a inkluzivní transformaci pro udržitelnou Evropu.

Ministr Hladík zde zdůraznil, že Česká republika považuje za důležité zavedení snížené sazby DPH na výrobky, které obsahují recyklát. Jde o zásadní nástroj pro cirkulární ekonomiku a tento krok by zvýšil poptávku po recyklovaných výrobcích.“ píše web Lidovců.

Zdroje:
arnika.org
MŽP ČR
lidovci.czautor:


datum vydání:
18. června 2024


Diskuze k článku „Nová evropská pravidla obnovy přírody definitivně schválena, a nejen ta!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!