33. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v neděli skončil

autor: Ministerstvo životního prostředí
33. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví – Ekofilm 2007 se v tomto roce konal od 8. do 14. října 2007 v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.

Vyhlašovatelem festivalu Ekofilm je Ministerstvo životního prostředí, spolu vyhlašovateli Jihočeský kraj, statutární město České Budějovice, město Český Krumlov a Občanské sdružení Ekofilm. Organizátorem festivalu je agentura Auviex, s.r.o.

Prezidentem festivalu je Prof.RNDr. Pavel Kovář, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Záštitu nad festivalem převzal ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dana Kuchtová, hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, primátor statutárního města České Budějovice Mgr.Juraj Thoma, starosta města Český Krumlov Ing. Luboš Jedlička a Česká komise pro UNESCO.

Ekofilm je nejstarším Mezinárodním filmovým festivalem svého druhu v Evropě a je členem mezinárodního sdružení festivalů o životním prostředí ECOmove International.

Do soutěže Ekofilmu bylo letos přihlášeno 142 filmů ze 33 zemí světa, z toho je 45 z České republiky. Letošní ročník se vyznačoval soutěžní kolekcí kvalitních filmů, mnoho z nich se tematicky shodovalo na globálních problémech životního prostředí, jako jsou klimatické změny, čerpání neobnovitelných zdrojů. Kromě toho se zabývaly ochranou ohrožených druhů živočichů a rostlin, životem lidí v málo navštěvovaných oblastech, konzumním životem, ale i návratem k přírodě. Letošní ročník byl také bohatý na filmy s tematikou přírodního a kulturního dědictví a ochraně památek.

Do vlastní soutěže postoupilo 54 vybraných filmů, které hodnotila pětičlenná mezinárodní porota ve složení: režisérka Zuzana Meisnerová – Wismer, architekt Vlado Milunić, režiséři Ján Oparty (Slovensko) a Michael Havas a kameraman Darko Štulić (Srbsko). Protokol poroty najdete na konci tiskové zprávy.

Všechny přihlášené filmy si po skončení festivalu budou moci školy, či jiné organizace vypůjčit z festivalového archivu na Ministerstvu životního prostředí. Diváckému zájmu se těšilo, jak dopolední promítání pro školy, v některých případech kombinovaných s besedami k tématu, odpolední a večerní promítání v českobudějovickém kině Kotva spojené se setkáním s tvůrci filmů, přednášky a promítání na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Festival byl oficiálně zahájen zvláštním uvedením dokumentárního debutu Leonarda di Capria „Jedenáctá hodina“ v českobudějovickém kině Kotva. Nad důsledky nešetrného nakládání s přírodou se v tomto dokumentu zamýšlejí osobnosti jako Michail Gorbačov, či Stephen Hawking a mnoho dalších. Pozoruhodný film, jenž by měl vidět každý, komu není lhostejná budoucnost planety Země, byl uveden ve světové premiéře na letošním festivalu v Cannes a na gala projekci na 42. MFF Karlovy Vary. Do českých kin bude uveden od 1. 11. 2007.

Dalším mimo soutěžním promítáním bylo sobotní uvedení česko-polského filmu „Dvojí svět hotelu Pacifik“. Diváci viděli dílo, které neprávem zašlo v zapomnění a setkali se s tvůrci a herci, kteří se na výrobě tohoto snímku před 32 lety podíleli. Z Polska přijel režisér Janusz Majewski a představitel hlavní role Marek Kondrat, besedy se účastnil i kameraman Miroslav Ondříček, herci Roman Skamene, Martin Hron, producent Jan Šuster a další.

Během letošního ročníku se uskutečnila setkání věnovaná vzpomínkám na vynikající osobnosti. Novou monografickou knihu „Jan Špáta“ , vydanou u příležitosti nedožitých 75. narozenin vynikajícího dokumentaristy, pokřtil její autor Martin Štoll a režisérka Olga Sommerová. Současně se promítal Špátův film, jeden z posledních natočených na pětatřicítku, Největší přání II. Známí, kamarádi i kolegové zavzpomínali na nestora české ochrany životního prostředí a zakladatele festivalu Ekofilm, Jaroslava Stoklasu, který v minulém roce zemřel.

Do letošního festivalového programu bylo zařazeno i několik hudebních akcí. Zahajovací večer zpestřil svým vystoupením Vladimír Merta, ve středu vystoupila na Přírodovědecké fakultě skupina Airfare a v pátek se v Městském divadle v Českém Krumlově uskutečnil koncert skupiny Traband.

Letos si účastníci festivalu mohli prohlédnou několik výstav. Režisér, fotograf a dokumentarista Marcos Prado, který získal mnoho mezinárodních ocenění, včetně World Press Photo vystavuje celý říjen v českobudějovickém kině Kotva 26 fotografií ze svého cyklu „Brazilští uhlíři“ a 35 fotografií z cyklu „ Jardim Gramacho“. Vernisáž proběhla uprostřed festivalu.

V prostorách Přírodovědecké fakulty byly vystaveny fotografie studentů, pedagogů a hostů seminářů.

V Českém Krumlově byly k vidění tři výstavy pořádané u příležitosti Mezinárodní konference EUROPARC 200. V zámecké Mincovně to byly díla studentů FAMU na téma paměti v krajině – „Krajiny na kraji“, v Regionálním muzeu „Naše nejkrásnější krajiny“ v historických uměleckých dílech a dokumentech a v Městské galerii, v objektu Prelatury v Horní ulici, byla instalována autorská výstava předního fotografa krajináře Bohumíra Prokůpka nazvaná „Národní Parky“.

Slavnostní závěrečný večer s předáváním cen, moderovaný Martinem Stropnickým, se uskutečnil v sobotu 13. října v Jízdárně Státního hradu a zámku v Českém Krumlově. V neděli 14. října mohli diváci vidět všechny oceněné snímky.

Ekofilm by se neuskutečnil bez finančních a mediálních partnerů, kterým děkujeme za podporu.

Generální partner: ČEZ
Hlavní partneři: ČSOB,a.s., Severočeské doly. a.s.
Hlavní mediální partner: Česká televize
Partneři: Státní fond životního prostředí ČR, Operační program životního prostředí, Hochtief CZ, a.s., Česká unigrafie, a.s., České dráhy, a.s., Aston - služby v ekologii, s.r.o., Veskom, s.r.o., cyklo-online.cz
Mediální partneři: Český rozhlas, New Vision Media, Aspekt Advert s.r.o., Deník jižní Čechy, Literární noviny, www.bavte.se, Rádio 1, Hitrádio Faktor, Ekolist, Živa, Eurobillboard.cz; Palác knih LUXOR
Oficiální přepravce: Toyota Motor Czech, s.r.o.
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí
Spolu vyhlašovatel: Jihočeský kraj, město Český Krumlov a České Budějovice, Občanského sdružení Ekofilm
Festival se koná za podpory: Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Evropského sociálního fondu v ČR, Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice, města Český Krumlov
Poděkování za spolupráci: sdružení Daphne ČR, Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Ekocentru Šípek

Kontaktní osoby:
Veronika Dušková, mluvčí Ekofilmu duskova@auviex.cz 775 144 603
RNDr. Jitka Radová, dramaturgyně festivalu jitka_radova@env.cz 267 122 432, 602 617 371
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů MŽP jakub_kaspar@env.cz 267 122 040, 724 175 927
Mgr. Dagmar Svobodová, produkce Ekofilmu svobodova@auviex.cz 241 445 404, 724901852
Mgr. Jakub Teplý, marketingový manažer teply@auviex.cz 724 567 676
Mgr. Libuše Hájková, koordinátorka programu na BF JU libuse.hajkova@daphne.cz 385 311 019, 774 650 590


Kdo vyhrál?

Velká cena EKOFILMU / The Grand Prix of EKOFILM
Filmu/ Film: Ukrutně dobrá koupě / A Killer Bargain
Režie/Director: Tom Heinemann
Země původu/ Country of origin: Dánsko / Denmark

Za nekompromisní odhalení exploativního vztahu mezi tzv. třetím světem a západní konzumní společností. Film poukazuje na zrádné kořeny falešného blahobytu, který získáváme pouze za cenu velkého utrpení jiných.

For its uncompromising revelation of the exploitive relationship between the so-called third world and western consumer society. The film discloses the deceptive roots of a false affluence achieved only at the cost of the extreme suffering of others.

Zvláštní cena mezinárodní poroty / Special Award of the International Jury
Filmu / Film: Itatiaia: Pohled dovnitř / Itatiaia: A Look Inside
Režie / Director: Christian Spencer
Země původu / Country of origin: Brazílie / Brazil

Za jednoduchý, bezprostřední a tím i působivý přístup k filmovému dílu a k přírodě. Film je důkazem její věčné inspirace.

For its simple, direct and compelling approach to both Nature and film as a work of art. The film renders evidence of Nature as a source of eternal inspiration.

Cena za režii / The Award for Best Direction
Filmu / Film: Shekkar Nanny / Shekkar Nanny
Režie / Director: Minoo Kiani
Země původu/ Country of origin: Irán/Iran

Film oslovuje moudrou zprávou z jiné civilizace, která se mnohem přirozeněji než ta naše vyrovnává s otázkami postoje ke světu, které se při našem hektickém a povrchním způsobu života vůbec nedostávají na pořad dne.

The film brings a wise message from a different civilisation which deals with various attitudes towards life much more naturally than we do, attitudes which thanks to its hectic and superficial nature our society never even considers.

Cena za kameru / Award for the Best Photography
Filmu / Film: V karpatských pralesech / In Carpathian Primeval Forests
Kamera / Photography: Zdeno Vlach
země původu / Country of origin: Slovensko / Slovakia

Za kultivovaný obraz, trpělivost a mnohaletou práci při natáčení jedinečných okamžiků flory a fauny karpatských pralesů. Zdeno Vlach zde zase prokázal svoji nejen kameramanskou ale i scénáristickou a režijní invenci a vynalézavost.

For the director’s refined images, his patience and many years of laborious filming of unique aspects of the flora and fauna of the Carpathian forest. Zdeno Vlach has one again demonstrated not only his skill as a cameraman but also his inventiveness as a script writer and director.

Cena za scénář / Award for Best Screenplay
Filmu: / Film: Jaglavak, princ hmyzu / Jaglavak, Prince of Insects
Režie a scénář / Director and Screenplay: Jerôme Raynaud
Země původu/ Country of origin: Francie / France

Za umělecké a filmařské ztvárnění soužití člověka s přírodou. Film odhaluje tradiční řešení ekologických problémů a připomíná kulturní dědictví domorodých obyvatel, které západní společnost často narušila.

For its artistic and cinematographic portrayal of Man’s co-existence with Nature. The film reveals traditional solutions to ecological problems and recalls the cultural heritage of indigenous peoples, a heritage which western society has so often violated.

Cenu v kategorii Volná tvorba / Award in the Category Free and Miscellaneous Topics
Filmu / Film: Konzumační / Consumered
Režie: / Director: Walkir Fernandes, Felipe Grosso, Juliano Lamb, Fabio Pô
Země původu Country of origin: Brazílie / Brazil

Film dokázal na minimální ploše beze zbytků obsáhnout celou problematiku sebevražedného, krátkozrakého a nepoučitelného chování člověka na planetě Zemi.

The film demonstrates within a minimalist framework the utter complexity of Man’s self-destructing, short-sighted and incorrigible behaviour towards planet Earth.

Cena v kategorii vědecký, vzdělávací pořad/ Award in the Category of Scientific and Educational Programmes
Filmu / Film: Život a smrt v bažině / Living and Dying in the Swamp
Režie / Director: Luc Riolon
Země původu / Country of origin: Francie / France

Za hluboký ponor do spletitých souvislostí jedinečného života jihoamerických bažin a za unikátní zobrazení vodního mikrosvěta.

For its profound analysis of the complex interrelationships between the unique forms of life in South American swamps and for its unrivalled visualisation of an aquatic microcosm.

Cena v kategorii Dokument / Best Documentary Award
Filmu / Film: Červená stop – utopená skládka /
Red Cod – A Submerged Stockpile
Režie / Director: Marco Pisapia
Země původu / Country of origin: Itálie / Italy

Dokument, který důsledně mapuje notorickou a dlouhodobou nezodpovědnost lidí v systematickém ničení přírody během obou válek, manipulací se zakázanými jedovatými látkami v jejím nejcitlivějším článku:v moři. Film poukazuje na nemorální chování světových velmocí v otázce likvidace zbraní hromadného ničení cestou utajování problematiky, které ve spojení s lidskou bídou vede k neodstranitelným škodám.

This documentary film consequentially maps the notorious and long-term irresponsibility of people and their systematic destruction of Nature during both world wars as well as the manipulation with banned poisonous substances within Nature’s most vulnerable domain: the sea. The film focuses on the immoral behaviour of world powers with regard to weapons of mass destruction and the inevitable clandestine cover-ups which, combined with human poverty, lead inexorably to irreparable damage.

Cena v kategorii Publicistika, zpravodajství / Award in the Category of Journalism
Filmu / Film: Pokusná zvířata / Experimental Animals
Režie/ Director: Zdenek Plachý
Země původu / Country of origin: Česká republika / Czech Republic

Za volbu společensky nutné, současné a tíživé tématiky drastických pokusů na zvířatech. Porota si váží skutečnosti, že prostřednictvím tohoto pořadu se otevírá možnost diskuse o této bezodkladné problematice.

For the choice of such a socially necessary yet at the same time disturbing topic: the drastic experimentation with animals. The Jury appreciates that this programme can open up a discussion on this urgent problem.

Cena Ministerstva životního prostředí / Award of the Ministry of the Environment
Filmu / Film: Sedláci/ Farmers
Režie / Director: Alena Činčerová
Země původu / Country of origin: Česká republika / Czech Republic

přístup autorky k tématu, ve kterém nám v rozpětí několika let přiblížila příběhy sedláků, jejichž osudy mapují tmavá místa paměti české historie.to reward the author’s approach to a theme which over a period of several years familiarises us with the life histories of several farmers whose fates demarcate dark spots in recent Czech history.

Cena Jihočeského kraje / The Award of the South Bohemian Region
Filmu / Film: Živé srdce Evropy / The Living Heart of Europe
Režie / Director: Robert Sedláček, Marián Polák
Země původu / Country of origin: Česká republika/ Czech Republic

Za autorský přínos na téma patriotismu našich lidí vůči unikátním druhům biotopů, živočišných druhů a ekosystémů, které jsou součástí naší krajiny.

For the author’s contribution to the theme of our nation’s patriotism towards unique biotopes, natural species and ecosystems, all forming part of our landscape.

Cenu statutárního města České Budějovice / Award of the Statutory City České Budějovice
Filmu / Film: Drsný dopad / Crude Impact
Režie / Director: James Wood
Země původu / Country of origin: USA

Film je aktuálním příspěvkem k celosvětové diskusi o ropě a s tím spojených následných souvislostí. Porota zvláště oceňuje přístup autorů k propracování části filmu o vlivu těžby ropy na vývoj tzv. třetího světa, zde konkrétně na případu Nigérie.

The film provides a contemporary contribution to the world-wide discussion on oil and the resulting consequences. In particular the Jury commends the author’s treatment in those parts of the film relating to the impact of oil acquisition on the development of the so-called third world, as illustrated here by the example of Nigeria.

Cena města Český Krumlov / Award of the Town Český Krumlov
Filmu / Film: Dotek z druhého břehu / Touching the Other Shore
Režie / Director: Viliam Poltikovič
Země původu / Country of origin: Česká republika/ Czech Republic

Za upřímnou sondu do vnitřního světa hlavní představitelky filmu, která hledá odpověď na otázky života a smrti po ztrátě velmi blízkého člověka.

For its sincere immersion into the inner world of the film’s main protagonist who seeks answers to questions on life and death following the loss of a dear and close person.

Cena studentské poroty / Student Jury Award
Filmu / Film: Drsný dopad / Crude Impact
Režie / Director: James Wood
Země původu/ Country of origin: USA

Za největší přednost námi vybraného snímku považujeme poutavé podání často zpracovávaného tématu .Situace vylíčená ve snímku působí velmi naléhavě. Vzbuzuje tak velkou pozornost lidí k problémům, které máme možnost řešit a které bychom měli řešit.

The highest advantage of the chosen picture is an intriguing new delivery of the theme which has been already thoroughly covered. The situation depicted acts as a very urgent call, attracting a broad attention to problems which we are able to solve and which shall be solved.

Mezinárodní porota / International Jury
Zuzana Meisnerová-Wismer
Michael Havas
Vlado Milunić
Ján Opárty
Darko Štulić

Členy studentské poroty se v letošním roce stali studenti Gymnázia Jana Palacha z Prahy. Porota hodnotila soutěžní filmy pod vedením RNDr. Anny Koktové, CSc.

This year, the Students Jury members were the student sof Jan Palach Grammar School, Prague. The Jury judged competiton films under the supervision of RNDr. Anny Koktové, CSc.autor:
datum vydání:
15. října 2007


Diskuze k článku „33. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v neděli skončil“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!