Jednání o klimatu jsou na Bali již v plném proudu

autor: Ministerstvo životního prostředí
Jednání na konferenci OSN o ochraně klimatu na indonéském Bali se již rozběhla zcela naplno ve všech programových blocích a pracovních skupinách. Debaty se točí zejména okolo budoucích závazků ekonomicky vyspělých zemí a zapojení prudce se rozvíjejících ekonomik jako je Čína, Indie či Brazílie. Tématem je také spolupráce mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi v technických a finančních otázkách.

Mimo oficiální jednání se delegáti mohou každý den účastnit také desítek doprovodných přednášek a diskusí o nejrůznějších tématech, spojených se změnou klimatu (problematika odlesňování, vazby změny klimatu na otázky chudoby, rozvoj emisního obchodování v rozvojových státech světa, adaptace lidstva na probíhající změnu klimatu atd.), které pořádají vládní, nevládní, průmyslové i vědecké organizace.

Kromě toho tráví většina delegátů denně hodiny na koordinačních schůzkách svých bloků. K nejvlivnějším a nejpočetnějším patří země G77 a Čína (blok rozvojových zemí), EU-27 a Umbrella Group (USA, Rusko, Ukrajina, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a další). Skupiny pak ve většině případů dodržují předem dohodnutou společnou strategii a při vyjednáváních vystupují jednotně.

Již první jednání ukázala, že ani letos nebude hledání kompromisů jednoduché. Hned na počátku se strhla slovní přestřelka při schvalování programu jednání. Konkrétně v ní šlo o transfer technologií, který je z pohledu rozvojových zemí velmi citlivým tématem. Nakonec byly pro většinu témat založeny užší, tzv. kontaktní, skupiny, kde budou jednotlivé strany do konce tohoto týdne předkládat své návrhy a diskutovat o možných kompromisních variantách. Úkolem těchto skupin je zpracovat návrh závěrů a rozhodnutí konference k jednotlivým problematikám, o nichž pak příští týden budou diskutovat ministři. Jejich úkolem pak bude také hledat konsensus tam, kde se to nepodaří při jednáních v kontaktních skupinách.

Další informace:
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
http://ec.europa.eu/news/energy/071127_1_en.htm
http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/1CAB3779-074F-44D8-937F-C76ADEECD612/0/96899.pdf
http://www.ipcc.ch
http://www.env.cz/klima



autor:
datum vydání:
5. prosince 2007


Diskuze k článku „Jednání o klimatu jsou na Bali již v plném proudu“



 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!