Přinesou ministři do vyjednávání o klimatu nový impuls?

autor: Ministerstvo životního prostředí
Na klimatické konferenci na Bali byl dnes zahájen ministerský segment jednání, který má přinést nové impulsy do vyjednávání 180 zúčastněných států diskutujících o budoucí dohodě o změně klimatu, jenž by měla zajistit kontinuitu po vypršení prvního kontrolního období Kjótského protokolu v roce 2012.

V rámci oficiální ceremonie přivítal přítomné účastníky generální tajemník OSN Pan Ki-Mun a řekl, že budoucí generace jsou odkázány na nás a naše současná rozhodnutí. Vyzval k urychlenému dokončení jednání o nastavení budoucí klimatické dohody do roku 2009, tzv. Cestovní mapě z Bali (Bali Road Map). Indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono zmínil především problematiku odlesňování v rozvojových zemích, která vážně přispívá k nárůstu koncentrace uhlíku v atmosféře. Globální řešení tohoto problému by mělo být jednou z hlavních součástí budoucí klimatické smlouvy mezi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) Yvo de Boer ve svém projevu zopakoval jaké jsou nejvážnější hrozby spojené se změnou klimatu. Když současný svět nic nepodnikne po skončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu, zvýší se podle něj současná úroveň emisí o polovinu do roku do roku 2050. Podle de Boera musí dojít na Bali k dohodě o agendě a časovém rámci vyjednávání.

Navzdory politickým prohlášením se vyjednávání v jednotlivých tématických skupinách jeví jako velice obtížná a dosažení kompromisu bude skutečně složité. Problematická je zejména dohoda o transferu technologií, kde rozvojové státy vedené Saudskou Arábií požadují okamžité vytvoření fondu, který by financoval rozvoj čistých technologií v rozvojových zemích. Ekonomicky vyspělé státy, které by do tohoto fondu musely finančně přispívat, souhlasí s vytvořením fondu, ale až v pozdějším termínu, po přezkumu současného stavu financování rozvojové pomoci a zhodnocení potřeb financování transferu technologií.

Nejsložitější jednání se však vedou o zmíněné Cestovní mapě. Včerejší příprava návrhu rozhodnutí v pracovní skupině skončila až dnes ve dvě hodiny ráno. USA, Austrálie a Kanada nesouhlasí s původním návrhem, kde se uvádí, že by ekonomicky vyspělé průmyslové země měly snížit emise skleníkových plynů o 25 – 40% do roku 2020 oproti roku 1990. Uvedené země se nebrání diskusi o emisních závazcích, ale až na následujících jednáních, která proběhnou po Bali. Nyní požadují pouze obecný mandát pro skupinu, jenž by měla tuto agendu v roce 2008 a 2009 pokrývat. S původním textem nesouhlasily ani rozvojové státy (G77 a Čína), kterým se nelíbí, že by mezi vyjednávanými body měly být i příspěvky ekonomicky rozvíjejících se zemí k redukci skleníkových plynů v atmosféře. Jednání v této skupině budou pravděpodobně pokračovat i dnes a najít konečný kompromisní text bude nesmírně obtížné.

Další informace:
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php

http://www.iisd.ca/climate/cop13autor:
datum vydání:
12. prosince 2007


Diskuze k článku „Přinesou ministři do vyjednávání o klimatu nový impuls?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!