Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění

autor: Ministerstvo životního prostředí
Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal 25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat až do 31. prosince 2008.

Praha, 1. dubna 2008 - Na podporu ekologického vytápění Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vyčlenilo částku 100 milionů korun. Žadatelé by se svými žádostmi neměli otálet. Čím dříve svou žádost podají, tím větší budou mít šanci finanční podporu získat.

Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelů může dosáhnout až 50 procent investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 procent nákladů. Maximální výše podpory může být 50 tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních systémů na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systémů pro přitápění může dotace dosáhnout až 60 tisíc korun.

Podporu bude SFŽP poskytovat pouze na kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla včetně příslušenství, která nahrazují původní kotle na pevná fosilní paliva. "Cílem je, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My jim nabízíme pomocnou ruku - finanční podporu investice," vysvětluje ministr životního prostředí Martin Bursík.

Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu 2005.

Podpora na instalaci fotovoltaických článků pro domácnosti byla pro rok 2008 vyřazena. Instalace fotovoltaických článků je podporována v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to v ose 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Dotace z OPŽP nejsou určeny pro fyzické osoby. Přesná znění směrnic je zveřejněno na webových stránkách MŽP ČR a SFŽP ČR.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz/.

Kontakty:
Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
email: lenka.brandtova@sfzp.cz, mobil: 606 709 954, telefon: 267 994 500, fax: 272 936 585
www.sfzp.cz, www.opzp.cz, www.env.cz.autor:
datum vydání:
3. dubna 2008


Diskuze k článku „Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!