Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010

autor: Mgr. Jana Hájková
Již od 16. září probíhá projekt s názvem „Evropský týden mobility“. Jeho vyvrcholením pak byla dnešní akce „Evropský den bez aut“. Letošní program a doprovodné akce se nesly v duchu hesla "Prodluž si život - buď aktivní!".


Již podeváté

Letos se konal již devátý ročník této celoevropské akce, která má upozornit na negativa spojená s rostoucím počtem automobilů v našich městech. Letošní ročník nese název „Prodluž si život – buď aktivní!“. Anglický název tohoto týdne zní “Travel Smarter, Live Better” 5)

Pořadatelé zvolili toto téma s ohledem na vzájemné propojování vazeb automobilového průmyslu a automobilismu jako takového s ekologií a zdravím lidí.

Prostor k zamyšlení

Obrovská spousta lidí jezdí auty. Vidíme to každý den na silnicích a dálnicích. Na mnoha místech, především na hlavních tazích a ve velkých městech se táhnou nekonečné kolony, ve kterých musí lidé čekat i dlouhé hodiny. Na úsecích spojujících některé z důležitých lokalit stačí i menší dopravní nehoda k jejímu částečnému nebo úplnému zablokování. Bohužel se nestávají jen nehody lehké, které většinou končí jen nabouranými plechy. Jsou i rozsáhlé havárie, které si vybírají svou daň v podobě zmařených lidských životů.

Je určitě dobré, aby se člověk alespoň občas zamyslel nad svým chováním. Tato kampaň si neklade za cíl změnit celý systém a automobily úplně odstranit. Jejím úspěchem jsou i takové maličkosti, když si lidé uvědomí, že pro ně automobil není nezbytným a jediných dopravním prostředkem.

Hlavním cílem této každoročně se konající akce je upozornit na současný neudržitelný stav nárůstu počtu automobilů. Jejich nevyhovující kvalita (myslím tím spíše starší vozy, které sotva projdou technickou kontrolou) je věcí druhou.

Můžeme zvolit i jiné varianty dopravy

V rámci kampaně probíhají mnohé akce, které mají za úkol ukázat lidem i další způsoby přepravy osob a nákladů. Lidé mohou využít pěší chůzi nebo jet na kole. Tady mnoho chodců a cyklistů namítne „A jak, když automobilisté nám v praxi nedají přednost a chovají se k nám jako k méněcenných účastníkům silničního provozu.“ A právě proto je tady Evropský týden mobility, který má mimo jiné upozornit i na práva ostatních účastníku silničního provozu. Zdůrazňuje se přitom jejich rovnoprávnost.

Mimo to je důležitým faktorem při pravidelné nebo i jednorázové pěší chůzi či jízdě na kole to, že se v dnešním uspěchaném a hektickém světě vůbec hýbeme. Z mozku se nám přitom vyplavují tzv. endorfiny, které navozují příjemné pocity. Takže kromě toho, že ulevíme přetížené dopravě, pomůžeme i sami sobě k lepší náladě a krásnějšímu fyzickému vzhledu.

Prostředky městské hromadné dopravy? Proč ne.

K cestě do práce, do školy nebo za zábavou ovšem můžeme využít i jiné dopravní prostředky než jenom auto. Možnosti nám poskytují tramvaje, autobusy, případně trolejbusy, metro a veškeré další formy městské hromadné dopravy. Někdy lze využít i cestu vlakem.

Sice se také jedná o „neekologickou variantu“, nicméně těmito dopravními prostředky cestuje většinou více lidí a při tom znečistí ovzduší mnohem méně. Jsou tedy šetrnější k životnímu prostředí. A mnohdy nás nutí i udělat těch pár zbylých kroků pěšky, než se jen dovézt ke kýženému cíli.

V mnoha městech jsou zároveň i doprovodné programy.

Co se ještě městské hromadné dopravy týče, zlevňují mnozí dopravci v den Evropského dne bez aut cenu jízdného. Na 17 místech v České republice se dokonce dnes jezdilo zadarmo. 6)

Města a obce se snaží přilákat pozornost občanů také prostřednictvím nejrůznějších přednášek a výstav. Konají se také společné hromadné jízdy cyklistů. Akce jsou určeny jak pro dospělé, tak pro děti. Na některých místech se zaměřují na hendikepované spoluobčany nebo na seniory. Je-li to možné, jsou vypravovány i historické tramvaje, ve kterýh je možno se projet.

Pro města je to možnost prezentovat své dosavadní pokroky v rámci ekologičnosti a bezpečnosti dopravy.

V Praze také například letos probíhal pokus o překonání rekordu v počtu najednou zvonících cyklistů.

Evropský týden mobility v aktuálních číslech *

Celkem se do této akce oficiálně zapojilo 2 049 měst z celé Evropy. V České republice se angažovalo 83 měst. 6) Díky tomuto číslu jsme se umístili na 7. pozici v pomyslném žebříčku. Tento výsledek můžeme považovat za skvělý, protože jsme celkem malým územím a nemáme tedy tolik měst ani tolik obyvatel jako velké státy. Vyšší účast měst byla zaznamenána jen v Maďarsku (96), Švédsko (101), Francie (147), Polsko (114). Nejvíce akcí ve městech se pořádalo v Rakousku (429) a Španělsku (567).

Kromě našeho severního souseda, jímž je výše zmíněné Polsko, zapojilo Německo 52 svých měst a obcí. V Rakousku probíhaly akce spojené s Evropským týdnem mobility takřka na každém kroku. Náš bývalý spojenec, Slovensko, pořádalo nejrůznější akce a setkání prostřednictví čtyř měst- Žiliny, Bratislavy, Košic a Nitry.

Některé státy se zúčastnili jen symbolicky, většinou prostřednictvím jen jednoho a to hlavního města. Mezi takové patří Belgie, Lichtenštejnsko, Nizozemí, Moldávie.

Evropský den bez aut nebyl jen evropský

Zajímavostí je, že se Evropského dne bez aut a zároveň Evropského týdne mobility neúčastnili jen státy na evropském kontinentu, ale také například Argentina, Kanada, Ekvádor, Kosovo nebo Japonsko.

Seznam zúčastněných českých měst najdete na portálu Ministerstva životního prostředí . Aktuální výčty jednotlivých států včetně měst jsou pak k nalezení na stránce mobilityweek.eu

Zajímavosti, aneb co jste možná nevěděli.

Města, která se účastní akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut jsou součástí jakéhosi projektu, který si klade za cíl zlepšit kvalitu dopravní infrastruktury ve městech. Tyto města podepisují Chartu, ve které se zavazují, že svými zásahy zklidní provoz v centrech měst, obytných a pěších zónách. Během celého roku budou i nadále pokračovat ve snaze pomoci bezpečnosti občanů, především dětí, a to například různými stavbami. Ke sjednocení a možnosti následného hromadného uveřejnění zúčastněných měst a obcí se stanovuje v každé zemi koordinátor. Letos se jím stala Mgr. Eva Veverková. Ta se kompletně stará o celou organizaci této akce. Evropského dne bez aut se samozřejmě zúčastní i města, která nepodepsala již zmiňovanou Chartu nebo neuzavřela dnes, tedy 22.9 2010 část svého centra či města pro silniční dopravu.

* není-li napsáno jinak, jsou čísla převzata ze zdroje č. 5

Zdroje informací:

1) www.cyklotoulky.cz
2) www.mzp.cz
3) magistrat.praha-mesto.cz
4) www.dfens-cz.com
5) mobilityweek.eu
6) http://www.ceskenoviny.czautor:
datum vydání:
22. září 2010


Diskuze k článku „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!