Titul vítězů středočeského kola Ekologické olympiády putuje do Brandýsa nad Labem

autor: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Studenti ze dvanácti středních škol celého Středočeského kraje se 23. – 25. 9. sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 16. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády.

Letošními pořadateli soutěže byli Okresní sdružení ČSOP Benešov ve spolupráci se ZO ČSOP Vlašim, Správou CHKO Blaník a městem Vlašim. Ústředním tématem všech úkolů byla „biodiverzita“. Studenti soutěžili ve dvou praktických a dvou teoretických disciplínách. V rámci praktických disciplín se snažili mapovat druhovou rozmanitost ve dvou lokalitách Orlinského údolí a navrhovali opatření pro její zvýšení. V druhé praktické úloze pomáhali výsadbou stromů (dubů letních) obnovit poškozenou dubovou alej na cestě od vlašimského zámeckého parku do Znosimi. V teoretické části poznávali 140 botanických, geologických a zoologických exponátů a prokazovali znalosti nad testovými otázkami.

Titul vítězů letošního kola putujena Gymnázium J.S. Machara v Brandýse nad Labem. Gymnázim J. S. Machara vyslalo na olympiádu svůj tým letos poprvé a studentům Marku Mejstříkovi, Karelu Novákovi a Tomáši Zágoršekovi se podařilo získat 279,5 bodu ze 430 možných. Na druhém a třetím místě se umístila družstva studentů ze SZeŠ Benešov a z Gymnázia Kladno. Vítězné družstvo se zúčastní národního kola soutěže, které proběhne na jaře 2011. Pro studenty i učitele byl připraven také tématický doprovodný program. Předseda komise RNDr. Tomáš Matějček PhD. z Přírodovědecké fakulty UK si pro kantory připravil odbornou přednášku na téma biodiverzita, se studenty strávil dvě hodiny večer při ekologické simulační hře Opuštěné pole a doprovodném kulturním programu.

Pořádání středočeského kola EO finančně podpořili Středočeský kraj, Lesy ČR a.s., MŠMT a knihkupectví Daniela Benešov. Celostátně je Ekologická olympiáda soutěž pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje MŠMT s jejímž ústředním pořadatelem je Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP

Lenka Suchanová, koordinátorka Středočeského kola EOautor:
datum vydání:
27. září 2010


Diskuze k článku „Titul vítězů středočeského kola Ekologické olympiády putuje do Brandýsa nad Labem“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!