Nový Návštěvní řád KRNAP vstupuje v platnost

autor: Mgr. Radek Drahný
Správa Krkonošského národního parku vydala po měsících příprav a jednání s místními městy a obcemi nový Návštěvní řád Krkonošského národního parku (NŘ). V platnost vstupuje 1. října. Největší novinkou je možnost volného pohybu osob ve II. zóně KRNAP. Nový NŘ naopak neuvádí zákazy uvedené v jiných zákonech, protože by se z hlediska legislativy jednalo o dublování již jednou vydaného zákazu.

Oproti původnímu tak z nového NŘ vypadly například zákazy plašit zvěř a odchytávat volně žijící živočichy nebo rozdělávat ohně. Skutečnost, že nový NŘ tyto zákazy neuvádí, však neznamená, že by neplatily. Návštěvníci jsou povinni řídit se platnými zákony.

Nový NŘ samozřejmě řeší i otázku vjezdu motorových vozidel na území KRNAP. Návštěvní řád je úzce provázán s tzv. poplatkovou vyhláškou, která stanoví poplatek za jednotlivý druh vjezdu. Tuto vyhlášku vydává Ministerstvo životního prostředí ČR, které se snaží podmínky provozu motorových vozidel sjednotit pro území všech českých národních parků. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složitou problematiku (vyhláška musí skloubit rozdílné podmínky ve všech čtyřech českých národních parcích), není vyhláška ještě připravena. Proto Správa KRNAP do doby, než tato nová poplatková vyhláška vstoupí v platnost, nebude na území KRNAP vybírat poplatky za vjezd motorových vozidel na toto území. Nic se však nemění na tom, že ve smyslu zákona o ochraně přírody je vjezd na území Krkonošského národního parku povolen pouze na některé komunikace a jen některým subjektům a že oprávněnost vjezdu bude strážní službou v terénu i nadále kontrolována. K prokázání oprávněného vjezdu poslouží motoristům doklad Správy KRNAP vydaný příslušným informačním střediskem. Jeho vydávání ovšem nebude zpoplatněno. Nový NŘ jednoznačně vyjmenovává oprávněné důvody a podmínky vjezdu na území KRNAP. Jeho nedílnou přílohou je i Seznam míst vyhrazených k vjezdu motorových vozidel s regulací dopravy v zájmu ochrany přírody a krajiny a Seznam komunikací na území KRNAP podléhajících poplatku za vjezd vozidel.

Nový Návštěvní řád Krkonošského národního parku najdete na http://www.krnap.czautor:
datum vydání:
30. září 2010


Diskuze k článku „Nový Návštěvní řád KRNAP vstupuje v platnost“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!