Další střela politiků minula cíl! Cíl 2010

autor: Česká společnost ornitologická
Praha, 1.10. 2010. Ačkoli do desátého zasedání Konference smluvních stran (COP) Úmluvy o biologické rozmanitosti (Nagoja, 18. – 29. 10.) zbývají ještě necelé tři týdny, v jedné věci je jasno: ambiciózní předsevzetí politiků zastavit v zemích Evropské unie pokles přírodní rozmanitosti – biodiverzity známé jako „Cíl 2010“ [1] zůstalo na hony vzdáleno realitě. To je, nikoli překvapivě, hlavní poselství Mezinárodního roku biodiverzity, vyhlášeného na letošní rok Valným shromážděním OSN. O to většího úsilí, politické vůle a finančních prostředků bude zapotřebí pro formulování a především naplnění nového „Cíle 2020“.

BirdLife International [2] za vydatné spolupráce s odborníky ze svých partnerských organizací ve 27 evropských zemích hodnotil dosažený pokrok v ochraně biologické rozmanitosti na evropském kontinentu. Z deseti posuzovaných indikátorů jsou tři hodnoceny jako zcela nedostatečné a ostatních sedm jako nepřiměřené. Jinými slovy, ochuzování biodiverzity pokračuje a účinkem se míjí i pokusy o zvrácení tohoto trendu.

“Hlavní příčiny poklesu biodiverzity je zapotřebí hledat ve způsobu zemědělské výroby, struktuře a objemu dopravy, energetice a neudržitelném růstu městských aglomerací” shrnuje koordinátor projektu Mezinárodní rok biodiverzity Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO) [3] a dodává: „Velmi ucelený obraz o problematice podává publikace Evropská biodiverzita v roce 2010: úpadek nebo obrat k lepšímu?, jejíž českou verzi naše společnost právě vydala“. Na pouhých 22 stránkách jsou přístupnou formou prezentovány výsledky zmíněného hodnocení BirdLife International, doplněné o konkrétní případové studie.

Právě říjnové zasedání v Nagoji bude pro formulování Cíle 2020 klíčové. Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek na adresu jednání politiků uvedl: “Šanci, kterou představoval Cíl 2010 jsme promarnili. Pokud zástupci jednajících stran nepřijmou ambiciózní a přitom dosažitelný strategický plán, jednotlivé účastnické země nebudou mít pro jeho naplnění vytvořeny dostatečné zdroje a bude chybět politická vůle pro rozšíření soustavy chráněných území, je snad lepší ani do Japonska nejezdit”.

Publikovaná zpráva však není jenom hodnocením dosaženého pokroku, její závěrečnou pasáž tvoří doporučení, jak postupovat při formulování „Cíle 2020“, který Evropská komise předběžně přislíbila představit v závěru letošního roku. Hlavní body plánu BirdLife na záchranu evropské biodiverzity jsou:

1.Důsledné využívání platné legislativy EU a zlepšení řízení v oblasti ochrany biodiverzity.

2.Investice do přírodního kapitálu, nové nástroje pro financování ochrany biodiverzity.

3.Budování zelené infrastruktury, spočívající ve finalizaci soustavy Natura 2000 a provázanosti ochrany biodiverzity s dalšími sektorovými politikami.

4.Řešení faktorů způsobujících úbytek biodiverzity a degradaci ekosystémů, trvale udržitelná spotřeba a výroba.

[1] V r. 2002 byl členskými zeměmi Úmluvy o biologické rozmanitosti na Světovém summitu v Johannesburgu stanoven „Cíl 2010“. Jedná se o iniciativu, jejímž smyslem bylo dosáhnout významného zpomalení úbytku biodiverzity na globální, resp. zastavení úbytku biodiverzity na úrovni EU do roku 2010. V roce 2006 byl Valným shromážděním OSN "Cíl 2010" dodatečně zakomponován do tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které byly definovány již v roce 2000 a jejichž naplnění má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa.

[2] BirdLife International zastřešuje více než stovku nevládních organizací po celém světě, zabývajících se ochranou ptáků a jejich prostředí. Česká společnost ornitologická je partnerem BirdLife Int. V České republice.

[3] Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. Zabývá se výzkumem a ochranou ptáků a jejich prostředí, pořádáním vzdělávacích a výchovných akcí pro veřejnost a vydáváním publikací.autor:
datum vydání:
1. října 2010


Diskuze k článku „Další střela politiků minula cíl! Cíl 2010“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!