Celá Evropa sleduje, jak Jaro ožívá! Zapojte se také – navštivte www.springalive.net

autor: Česká společnost ornitologická
Netrpělivě čekáte na první známky jara? Těšíte se na přílet stěhovavých ptáků? Zúčastněte se projektu Jaro ožívá – navštivte #href http://www.springalive.net# www.springalive.net#href#, vložte zde svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse či vlhy a připojte se k tisícům nadšenců z celé Evropy, kteří každé jaro zaznamenávají přílety stěhovavých ptáků.

Nová sezóna projektu Jaro ožívá v ČR oficiálně startuje 1. března 2011 tedy první den prvního jarního měsíce. Již nyní však můžeme na stránkách projektu Jaro ožívá sledovat přílety čápů, vlaštovek i prvních rorýsů do jižněji položených zemí a dokonce již máme první skupinová pozorování čápa z České republiky!1) Kampaň Spring Alive organizuje mezinárodní sdružení na ochranu ptáků BirdLife International3), v ČR zastoupené Českou společností ornitologickou2).

„Projektem Jaro ožívá se snažíme přitáhnout pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, z nichž mnozí, zatím ještě běžní, v poslední době dramaticky ubývají. Proto chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o ptactvo a jeho ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá. „Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem – internetem“.

V rámci kampaně Jaro ožívá vyzýváme ke sledování příletu pěti poslů jara – čápa bílého, vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného či vlhy pestré. Zúčastnit se projektu je jednoduché - stačí si zaznamenat svá první pozorování výše zmíněných druhů a vložit je do on-line formulářů na www.springalive.net

Každá zúčastněná země má svoji národní jazykovou verzi, kde lze na příslušných mapách a v tabulkách kontrolovat postup jara Evropou či získat informace o sledovaných druzích a možnostech jejich ochrany. Mezi jazykovými verzemi lze libovolně přecházet a sdílet tak své jarní zážitky s podobnými nadšenci z celé Evropy. Do projektu Jaro ožívá se celoevropsky zapojuje také přes 700 škol. V ČR připravujeme pro učitele doplňkové výukové materiály včetně pracovních listů a konkrétních návodů na zpestření výuky. Podrobnosti naleznou zájemci na www.springalive.net v sekci Pro učitele.

Výsledky projektu jsou zpracovávány odborníky z organizace BirdLife International s cílem zjistit faktory, které ovlivňují případné změny v tahovém chování ptáků, například vliv klimatických změn na načasování návratu ptáků ze zimovišť.

V roce 2010 jsme shromáždili 103 582 pozorování z celkem 36 zemí Evropy, Blízkého Východu a Afriky. Zapojením první africké “vlaštovky“ – Jihoafrické republiky – se projekt pozvolna rozšiřuje i na kontinent na němž „naši“ ptáci tráví zimní období. Česká republika se k projektu připojila teprve v loňském roce a nevedla si na začátku vůbec špatně – s celkem 1843 pozorováními se umístila na devátém místě mezi všemi zúčastněnými zeměmi.

Dokážeme letos toto umístění vylepšit? Projekt je na mezinárodní úrovni podporován nadací The Mitsubishi Corporation Fund Europe and Africa

1)Skupinové pozorování čápa v únoru
Pravděpodobně jeden a ten samý pták byl pozorován několika školními kolektivy na Liberecku. V tomto případě se však zcela jistě nejedná o navrátilce z Afriky, ale o ptáka zimujícího ve Španělsku či v Portugalsku, kde poslední roky zimuje stále více čápů. Jsou známa dokonce zimování čápů v ČR, například pár čápů úspěšně přečkávající již čtvrtou zimu v Blatné.

2) Česká společnost ornitologická www.birdlife.cz
Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá přednášky a exkurze včetně Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu). Do svých řad vítá další zájemce.

3) BirdLife International www.birdlife.org
BirdLife International je celosvětové sdružení více než sto národních organizací na ochranu ptáků a přírody. Cílem BirdLife International je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptačího druhu na Zemi, snížit počet ohrožených druhů ptáků a chránit území a stanoviště, která mají zásadní význam pro ptáky, a tím přispět k udržení celosvětové biologické rozmanitosti a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Velice výstižně BirdLife International charakterizuje jeho motto: "Pracujme společně pro ptáky a pro lidi" (Working together for birds and people).
autor:
Česká společnost ornitologická

datum vydání:
1. března 2011


Diskuze k článku „Celá Evropa sleduje, jak Jaro ožívá! Zapojte se také – navštivte www.springalive.net“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.