Ředitel United Energy nominován na cenu Ropák roku

autor: Centrum pro životní prostředí a zdraví
Za plány na pálení kalů z Ostravska a na svážení odpadů na Mostecko.

Chomutov/Plzeň, 19. dubna 2011 – Generální ředitel firmy United Energy Petr Jeník byl nominován na cenu Ropák roku Centrem pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) (1). Důvodem k nominaci byla nedávná snaha dovážet na Mostecko k pálení kaly kontaminované extrémně nebezpečnými polychlorovanými bifenyly (PCB) z lagun ostravské chemičky Ostramo (2). Dalším důvodem pak záměr svážet 150 tisíc tun komunálních odpadu ročně do plánované spalovny v Komořanech u Mostu (3).

„Region je už dnes z velké části zdevastován těžbou uhlí a těžkým průmyslem. Jeho životní prostředí stále patří mezi nejhorší v České republice. Mostecko a Chomutovsko dlouhodobě trpí silným znečištěním ovzduší, které překračuje platné limity, poškozuje zdraví a zkracuje životy místních obyvatel. Není proto přijatelné, aby se tento těžce postižený region stával jakou „černou dírou“, do které by se svážely odpady, a aby jeho životní prostředí bylo zatíženo dalšími emisemi a tisíci tunami velmi nebezpečného popílku z plánované spalovny,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Centrum pro životní prostředí a zdraví se proto obrátilo na Krajský úřad Ústeckého kraje s požadavkem, aby v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vydal nesouhlasné stanovisko se záměrem na výstavbu velkospalovny odpadů a na svoz 150 tisíc tun odpadů ročně do Komořan u Mostu. CpŽPZ upozornilo, že velkospalovna odpadů by představovala významný zdroj znečištění ovzduší a také desetitisíce zbytečných cest těžkých nákladních automobilů, které by musely odpadky do Komořan svážet z okruhu mnoha desítek kilometrů. (4)

„Záměr firmy United Energy na stavbu dalšího významného zdroje znečištění mezi Mostem a Jirkovem považujeme za nepřijatelný z hlediska ekologických, ale také za velmi problematický z důvodů ekonomických a sociálních. Návrh CpŽPZ na posouzení variant vhodnější lokalizace, menší kapacity a ekologicky výhodnější metody nakládání s odpady byl bohužel ignorován,“ uvedl Šuta a dodal: „Vyspělé evropské země upřednostňují levnější a ekologičtější technologie recyklace a kompostování odpadů, které ; navíc vytvářejí více pracovních míst a prospívají více místní ekonomice. Naopak spalování komunálních odpadů je ekonomicky nevýhodné. Bohužel ministerstvo životního prostředí poskytuje stavbu spaloven odpadů miliardové perverzní dotace. Právě získání stamilionové dotace je tak zřejmě hlavním důvodem, proč firma patřící do impéria finanční žraloků PPF, J&T a Daniela Křetínského stavbu spalovny odpadů vůbec plánuje.“autor:
datum vydání:
19. dubna 2011


Diskuze k článku „Ředitel United Energy nominován na cenu Ropák roku“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!